Tuesday, February 15, 2011

The axis of evil expands as Nokia dies

My finnish heart is in sorrow this beautifully sunny day. Big guys who suddenly find themselves loosing, do stupid things. So did Nokia. Even though they were first with what later became success stories for others, they fumbled it all away, and never had the selfconfidence to trust themselves. They found a fat, ugly Microsoft looser who used to lead the division maintaining Office (!). This totally talentless minister of the devil, they thought would be a good leader... Today the inevitable happened - Elop annonced the engagement with Microsoft. Surprise.

What would you expect of a leader that says this to you: "I believe we have lacked accountability and leadership to align and direct the company through these disruptive times. We had a series of misses. We haven't been delivering innovation fast enough. We're not collaborating internally."

Big companies shouldn't be allowed to even exist and this is a good example of that. How can one looser developing shit buy another looser for nothing? Imagine how much money will be thrown into this burning pile of crap!

I really like Canadians, but this is just too much. Nokia, rest in peace.

And Finland - we've taken harder blows before.

Tuesday, February 8, 2011

De förringade barnen

Ja, vi fortsätter talet om Sverige på väg i farlig fart nerförs. Detta är inget som moderaterna startade, även om de inte har något emot att proletariatet håller sig på mattan, utan började för länge sedan, medan sossarna började falla samman efter 70-talets hybris.

Denna gång inspirerades jag av denna artikel i DN, om ungdomars patetiska mattekunskaper. Jag tyckte redan att mina systrars årskull hade börjat sänka nivån och inte verkar det ha minskat sedan dess (nu snackar vi 80-tal). Inte nog med att fyrtiotalisterna tar alla pengar, all makt och alla jobb - de ger heller ingenting till sina barn(barn), inte ens en vettig utbildning. Enligt den citerade undersökningen, beställd av Finansinspektionen, "ligger mattekunskaperna på en så låg nivå att de är i linje med de äldsta pensionärerna". Ännu ett viktigt steg tillbaka till 1800-talets förtryck.

Sunday, February 6, 2011

Marknadens råttor

Att privatisera är regeringens mantra, och stämmer väl in i deras ideologi - att så få som möjligt ska bli så rika som möjligt. Men det är inte bra på något annat sätt. Se bara på apoteken som nästan alla övertogs av riskapitalbolag! Det enda, det absolut enda, som driver ett riskkapitalbolag är avkastningen på investerat kapital. Så om dessa bolag dras till en sektor är det ett bra tecken på att det är något sjukt där. Apotek, skolor... Dessa bolag har absolut en funktion, de är marknadens grovstädare, eller råttor kanske är en bättre liknelse - där de kan äta sig feta måste det städas.

Så när de nu drar sig till utbildningssektorn och apoteksbranschen tex är det ett bra tecken på att något inte står rätt till. Jag önskar att jag hade lite mer fakta att länka till, men för stunden kan man tex läsa denna ledare i ETC.

Verkligheten anropar regeringen

Att regeringen inte befinner sig i verkligheten, inte ens den de själva målar upp, har jag väl antytt blott alltför ofta, men nu ännu ett exempel: Sveriges export ska dubblas på 5 år. "Bara" 15% per år, säger handelsministern optomistiskt. "...det är viktigt att ha tydliga mål". Hur det ska ske? Små och medelstora bolag ska öka sin export. Jaha, bara så där? Och ambassaderna, som inte läggs ner, ska underlätta för företagen mer än idag. Tänk vad enkelt det är att vara minister! Inte undra på att de är så många... Har snurrhuvet över huvud reflekterat över att vi redan idag är ett extremt exportberoende land. Är det verkligen sunt att fokusera på att ytterligare öka beroendet och därmed sårbarheten? Riskspridning ingår väl i ekonomisk grundkurs 1A?

Bankernas makt

Att bankernas makt har blivit ohälsosamt stor står utom allt tvivel efter den senaste tidens svajande samtidigt som deras vinster håller sig på mångmiljardbelopp. Inte sunt, för vem betalar detta? Deras kunder så klart, vi alla. Om detta skriver Johan Ehrenberg i ETC Göteborg. Även om jag i sak håller med ETC så kan jag ofta tycka att de är lite väl skrikiga i sin kritik. Då är det skönt att läsa Affärsvärlden som med en mer återhållsam, och för all del inte heller alls lika tydlig, stil skriver om samma sak.

Det är egentligen ganska självklart att bankernas makt blivit så stor, med tanke på att ekonomi är vår religion, Marknaden dess gud och bankerna blir väl då lite av dess tempel. Det är dock ytterst beklagligt att politikerna inte visar mer insikt, och vem som ska bestämma. Staten har skilts från kyrkan, sägs det åtminstone, och det vore ju då lämpligt att även skilja sig från vår tids religion. Varför ska ekonomi vara ok men islam ett hot? Det är ju precis tvärtom.