Friday, December 17, 2010

Vägen neråt, DO nästa offer

Jag tänkte fortsätta ondgöra mig över moderaternas förstörelse av Sverige. Ja, över allt som, trots den oändliga visdom som samlats i världen, tar oss i fel riktning. "Bad signs" som sagt...

Denna gång handlar det om moderaternas nedmontering av de institutioner som ska skydda vår demokrati. Ryggskottet mot tidskrifterna, de förkortade remisstiderna och nedläggningen av Arbetslivsinstitutet nämnde jag redan idag, i Högmod går före fall och mycket annat säkert också. Det finns ju så många exempel...

Nåväl, nu hämtar jag informationen från tidningen Ingenjören, från artikeln Ett tolerant samhälle - är det bra det? Vilket ju moderaterna uppenbarligen inte anser. Den lilla faktasnutt som triggade detta inlägg handlar om att JämO, HomO osv samlades under Diskrimineringsombudsmannen, DO. Vettigt även i mitt tycke, det lär finnas många synergieffekter. Men vad händer? Anslagen minskar och nu läggs departementet för integration och jämställdhet ner! WTF?

Varför ljuger moderaterna så förbannat?

Högmod går före fall

Min definition av en moderat är en snål egoist, så inte är det för mig förvånande att de inte vill ha någon insyn i sin finansiering och påstår att korruption inte alls är ett problem i Sverige. Läs mer i Expressen om deras maktfullkomlighet.

Men det var inte döljandet av vilka det är som finansierar vårt statsbärande parti som fick mig att börja kika runt på nätet denna gång. Nej, det började med en artikel i Fria Tidningen, Allt mindre mångfald i pressen, som jag intressant nog inte kan hitta på fria.nu... Denna artikel handlar om Bonniers alltför dominerande ställning i Sverige och den demokratiska brist som detta medför. Men den handlar inte bara om Bonniers ställning utan också regeringens åtgärder för att minska kritik mot sin politik. Det får en onekligen att undra hur mycket Bonniers ger till moderaterna egentligen... Artikeln tar till exempel upp hur de nya reglerna för tidskriftsstöd dödar många misshagliga röster, liksom nedläggningen av Arbetslivsinstitutet. En annan metod har varit att korta remisstiderna, vilket förutom att mindre kritik hinner formuleras har lett till "hafsverk av låg kvalitet". Ett annat tecken på maktens rädsla är Anders Borgs attacker på Finanspolitiska rådet (som han själv tillsatte) vilket lett till mycket (befogad) kritik och påbörjade mitt surfande denna gång, vilket snart ledde in på intressanta tankar om jobbskatteavdraget. Och visst skrev jag om maktens rädsla ovan? Vilket leder till Rancière och hans tankar om de konservativa krafternas rädsla för demokratin, det vill säga folket. Vilket ju får en att undra varför folket röstar på partier som hotar dem själva (alla röster på moderater och republikaner från dem som förlorar mest på deras nyliberala politik, Tea Party-rörelsen etc) vilket leder in tankarna på Slavoj Zizek som jag nu läser och som just ska förklara detta och där måste jag verkligen hejda mig, hur ogärna jag än vill, men jag måste nu hem för att baka vörtbröd. Det är ju trots allt jul. :)

Thursday, December 16, 2010

Jacques Rancière - Hatet mot demokratin

Jag ska direkt säga att jag inte läst boken, och är inte heller mycket till filosof, men jag fick upp ögonen för Rancière och hans idéer på ett föredrag häromveckan. Den bok som nämndes i första hand vad Hatet mot demokratin, från Tankekraft förlag. Hans tankar om demokratin sammanfattades med att demokrati är de enstaka, korta tillfällen i historien då folkets vilja bryter igenom politiken och leder till förändring. (Politik är bara förvaltande av det som finns nu.)

Men en snabb koll på nätet visar att det finns många sätt att tolka denna franska filosof, en av de mest intressanta idag. I GP tex, dissekeras hans syn på politik och demokrati, hans övertygelse om att "allas röst är lika, men det är inte det samma som att prisa den enskildes friheter". Aftonbladet hävdar att det handlar om förakt mot folket. Den mest komplexa, och kanske mest intressanta artikeln, där Rancière bara är en i mängden av referenser, är Framtiden stavas hedonism i Arena, skriven av Magnus Linton. Om jag någonsin ska bli mer filosofisk känns detta som en utmärkt början, i gränslandet mellan politik och konst, mellan det konkreta och det rent ut sagt flummiga. Åtminstone för en ingenjör...

Tuesday, December 14, 2010

Religionens återkomst

Världen ser ut att vara på väg in i en ny, mörk medeltid. Det omedelbara hotet - klimatet - dribblas bort i kortsiktig vinsthets. Folket orkar inte opponera sig, tyngda av arbets- och skuldbördor. Högerns mörka krafter växer sig allt starkare (läs Blått blir brunt i Fria Tidningar 27 november 2010) och solidaritet har blivit ett skällsord. Klyftorna ökar och med dem fattigdomen. Slaveriet breder ut sig, liksom drog- och sexhandel. Som om inte detta vore nog är religionen på frammarsch. Inte bara den radikala muslimska falangen, utan även den lika bakåtsträvande och hänsynslösa kristna rörelsen.

Ett genombrott för de konservativa var när FN för 1,5 år sedan röstade igenom en resolution mot religionskritik. (Läs Backa inte för teokratierna i GP 14 december 2010.) Inom fyra månader ledde detta till en ny lag mot hädelse på Irland som kan ge en kvarts miljon i böter.

På SVT visas en brittisk serie om några kristna fundamentalister som ska omvända några stackars förtappade unga själar och visa att Bibeln, Guds ord, är den rätta vägen (Bibeln för nybörjare).

Vad hände med upplysningsfilosoferna? Vad hände med de grundläggande demokratiska värderingarna? Vad har hänt med alla de framsteg som Västvärlden gjort under 1900-talet? I Sverige har vi fått ett regeringsparti som motsatte sig varenda medborgerlig förbättring (kvinnlig rösträtt, 40-timmarsvecka, rätt till semester etc etc). USA, självutnämnt demokratiskt föregångsland, dödar oskyldiga långt från de egna väljarna, och även Sverige stöttar. Tortyren har gjort en återkomst, inte minst tack vare CIA och dess eskapader i Vietnam och Sydamerika. (Läs Mattias Gardells Tortyrens återkomst, recenserad i bla Expressen.) Skattebetalarna pumpar in hundratals miljarder, av pengar som inte fanns när de behövdes, i ett ekonomiskt system som bevisat sin otillräcklighet (denna artikel i FT tex). Yttrandefriheten är hotad genom ökad övervakning med kameror, av internet och mobiltrafik, sajter som aktivt bekämpas (De vill döda internet).

Varför? Har vi haft det för bra för länge? Har allt lidande som vår överkonsumtion medför gjort att vi blundar, att vi slutat lyssna, att vi slutat bry oss? Beror det på att partierna består av karriärister och puckon? Beror det på att makten åter ligger i kapitalisternas händer, precis som för ett sekel sedan, innan socialdemokratin gav makten åter till folket? Är dessa kapitalister och de politiker som ljuger oss rakt i ansiktet rädda? (Läs mer om den ökade demokratiska insynen på FT.)

Jag vet inte, men jag tror att de protester vi ser bara är början. De kommer inte att avta förrän vi ser en revolution fullt i klass med socialdemokratins genombrott, kolonialismens död och medeltidens slut.

Wednesday, November 10, 2010

Turning away from the people

I've started to contemplate starting up a website listing all the events that all put together clearly indicates we are entering medieval times. By this I mean an egocentric neo-liberal capitalism society where only people like myself - white middle-aged men - will prosper while all the rest will suffer, if not die.

I'll start off with this blog. First entry is about students raging in London because the university fees are increasing. Of course hitting the poorest the hardest.

Wednesday, November 3, 2010

Gated communities - stupidly egoistic

Gated communities are becoming more popular, also in Sweden, as everything is privatized. Note, though, that this has a negative effect on the sense of security (if you know Swedish read this). Personally I have made it into a principal must to climb any fence, just to prove how fucking stupid it is.

**************************************************************************************

Ok, the immediate response from people is to limit immigration. So stupid. But just what populists want, so I had to write a response. Unfortunately it's in Swedish. I'm sorry, but an english short version is that gated communities are wanted due to insecurity and insecurity is in these days strongly connected to immigration, due to populistic politicians and the "free" press. Income (and education) is of importance when it comes to crime, but not ethnicity, so the best solution to increase security is to attack the inequality, not by physically limiting the freedom of people. 

**************************************************************************************

Visst är det intressant att jag skrev om gated communities och direkt började folk snacka invandring? Det verkar som att planen lyckats - att genom ständiga upprepningar koppla ihop vissa ord för att misskreditera invandringen, inte minst muslimen, vår tids jude. (Tyvärr minns jag inte var jag läst om detta och kan därför inte länka dit men leta gärna runt och meddela mig ifall du hittar en källa!)

Ok, så prat om otrygghet gör idag att man direkt kopplar till invandring och utser "de andra" till syndabock. Precis som man alltid gjort. Men hur kommer det sig att man är så rädd för invandraren? Den korta förklaringen är att man alltid varit rädd för det okända och skyllt allt negativt på detta. Detta fenomen har inte minst underblåsts av pressen som inte missar en chans att betona om en misstänkt är "utländsk". Även om man använder fingerade namn så kallas alltid en man "med sydländskt utseende" för Ahmed snarare än Henrik. Läs mer om den öppna rasismen i media i tex denna artikel i Fria Tidningen. Kanske beror denna alltför sällan ifrågasatta rasism på Bonniers monopollika ställning i Sverige och mer om detta kan du tex läsa här.

Att ge sig in i BRÅ:s statistik hinner jag tyvärr inte med, men ett kort besök på deras hemsida ger vid handen att det är män (80%) och unga som ligger bakom de flesta anmälda brott. Data om korrelation gentemot inkomst, utbildning, etnicitet osv hittar jag dock inte. Det jag läst om statistiken, undersökt av folk med mer tid och insikt än jag, säger dock att andelen misstänkta ökar med minskad inkomst och utbildning. Så, gravt förenklat, är en brottsling en ung outbildad man med låg inkomst, vilket väl stämmer bra med vår bild av en brottsling. Denna bild säger dock inte allt. Dels anmäls fler låginkomsttagare - inte för att de begår fler brott men för att de misstänkliggörs i högre utsträckning. Typiskt är att misshandel oftare leder till fällande dom än ekonomisk brottslighet (därav de kriminella ligornas utveckling ditåt, läs mer i Svensk maffia). Dels ökar så att säga behovet av brottslighet med minskade inkomster - att deala lite braja kanske inte känns bra men det är ju bättre än hemlöshet tex. En annan faktor är att psykisk (och fysisk) ohälsa är större bland dem med lägre inkomst.

Inkomst och utbildning har alltså en avgörande betydelse för kriminalitet, men det spelar ingen roll vilken etnisk bakgrund du har. Så, tjänar du dåligt är det mer sannolikt att du åker dit, oavsett hur skyldig du är (i USA är risken för en ung svart man att hamna i finkan 40%!), och tyvärr tillhör många av dagens "icke-svenskar" denna grupp. Vad orsakerna är debatteras det hett om, men jag skulle vilja lyfta hela problemställningen: Vi borde inte fråga oss varför flyktingar inte får jobb utan varför arbetslösheten är så hög i Sverige, ja i hela Västvärlden. Att lyfta ut invandraren, flyktingen, icke-svensken eller vad man vill kalla denna grupp - att över huvud taget dela in människor i grupper! - är inget annat än rasism och något man som människa borde stå ovanför. Hur svårt det än är...

För att öka folks känsla av trygghet måste alltså inte invandringen minska utan ojämlikheten och fattigdomen - precis som Ojämlikhetsanden tydligt visar med en rad diagram och statistiska sammanhang. Så öka minimilönerna, gör skatteskalan mer progressiv, se till att sjukvård och utbildning är gratis, att kulturen är lättillgänglig och att ett bra boende återigen blir tillgängligt för alla. Endast så kan samhället bli tryggare. Känslan av trygghet skulle dessutom öka väsentligt om inte media hela tiden svartmålade situationen och försökte skylla problemen på "de andra".

För den som vill veta mer finns till exempel filmen La Zona, som tar upp detta med gated communities och dess problem.

Monday, November 1, 2010

Människan - det meningssökande djuret

Var just på en mycket intressant föreläsning - Filosoforum på Trappan vid Järntorget i Göteborg, ikväll med Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap - som handlade om människan som det meningssökande djuret.

I allt söker vi en mening. Även i det meningslösa! I ett experiment där en prick blinkar till på en av två skärmar ska försökspersonen gissa på vilken skärm det ska blinka härnäst. Blinkningarna är slumpvisa, med 80% på ena sidan, 20% på andra. Vi söker desperat och ibland tror vi oss ha hittat mönstret men snart tvingas vi börja om, teorin stämde inte. Råttor däremot! De fattar snart att om man bara trycker på ena sidan får man mest valuta för pengarna! (Matematiskt får människan 64% + 4% = 68% utdelning, råttorna 80%.)

I ett annat experiment visas två bilder, på två kvinnoansikten, och försökspersonen ska säga vem som är vackrast, och efteråt förklara varför. Ibland byttes bilderna ut, men väldigt väldigt få upptäckte detta, utan alla förklarade villigt varför de valt just denna kvinna. "För att hon hade lockigt hår" tex, trots att den han valt inte ens hade lockigt hår.

Det finns naturligtvis fördelar med denna vår förmåga. Barn lär sig saker och ting väldigt snabbt, inte minst vårt språk. Något som andra djurarter inte klarar. Vi kan förklara våra handlingar efteråt, även "felaktiga" och kan på så vis mildra straffet. Diskussionen efter föredraget kom in på om det kanske inte gått lite för långt, denna vår önskan att finna mening i allt...

För väldigt mycket av det som sker är slumpmässigt. Det var inte Gud som gav dig lottovinsten, det var slumpen. Just religion är något som stört mig ända sedan mina föräldrar satte mig i söndagsskola - en infantil teori för svaga, har varit min dom. Denna föreläsning stöder mig - denna vilja att söka mening även i det meningslösa tvingar oss att inse var gränsen går. Det finns ingen mening i allt som sker, det finns ingen mening i varför vi existerar. Det är en slump.

Men varför inte finna en mening i våra dagliga göranden och låtanden om det fyller detta vakuum? Det är ju alldeles utmärkt, så länge man inte går för långt! Religionen är ett typexempel: Men hittar på en teori för att förklara det oförklarliga och det i sig är inget ont, men om denna teori används för att rättfärdiga övergrepp på andra är det i ont! Även om det i nästa vända förklaras som något gott pga av jada jada jada. Man får alltså inse att någonstans får man fan ge sig!

Men detta förklarar åtminstone att människan har denna iver efter förklaring och mening som en medfödd förmåga, gåva, last - kalla det vad du vill. Så man ska inte döma ens den religiöse.

Friday, October 29, 2010

Maten du slänger dödar andra

Dokument utifrån hade idag ett intressant tema med titeln Smaka på soporna. Vi slänger i EU mat för 100 miljarder euro, lika mycket som Nestlés omsättning. Denna bisarra överkonsumtion driver upp priserna och de som då svälter är de fattiga. Vår överkonsumtion är alltså dråp.

Visste ni att maten vi slänger skulle kunna mätta dem som svälter? Tre gånger om! Tänk på detta nästa gång ni köper mat i onödan, bara utifall att.

Monday, October 25, 2010

Vad håller SVT på med?

Jag tycker ha sett mig en väldig massa tendenser till beteenden som inte anstår ett publikt företag, ett medium som ska vara folkets röst, en opartisk röst. Om man inte kan lite på ens SVT vart har då demokratin kommit? Jag ska försöka samla exempel här, så jag inte bara framstår som en surgubbe. ;)

Dagens inlägg provoceras fram av Kulturnyheterna som verkar snuskigt skadeglada över att Wikileaks - det bästa som hänt demokratin på mycket länge - kanske inte kan garantera källskyddet eftersom Assange inte fick uppehållstillstånd och därför inte kan kan bli ansöka om att bli offentlig utgivare. På vilket sätt skulle detta vara bra? Det är väl snarare så att svensk lagstiftning borde ändras för att ALLA ska kunna garanteras källskydd, oavsett var man råkar poppat ut till livet.

The truth about water usage?

There's been a lot of noice about the amount of water that is used when raising cattle, and I was quick to pick up on that too. However, my very sceptical engineering colleagues didn't quiet believe me. Ok, sure, most people tend to shut their ears when facts about how this planet is being destroyed comes up, but being an engineer I could do nothing but to shut up or check the facts. So I did, and it turns out this is more or less a myth. It takes more water to produce a kilo of beef than a kilo of tomatoes, but on the other hand, the amount of calories is greater.

So, I'd say that that argument doesn't hold, and in fact it should NEVER be used! Because it will only backfire and hurt the cause. Meet consumption has to be fought, you see. Not because it consumes a lot of water, but instead vast amounts of energy (oil). For every calory of beef, you need to feed the cattle ten times that amount! Not very clever at all...

-------------------------------------------------------

For the guys who like facts:
discovery.com:
"Only 3% of the Earth's total water is freshwater. Of that, only 1% is available for human consumption. Do the math and you've a grand total of 0.01% of the Earth's total water being usable."
This site and many more claim that the water usage is about 37.000 litres/kg of beef.

However, Stockholms Fria, has looked deeper into the facts and gotten to the conclusions above. However:
"Det är ett faktum att nötköttsproduktionen har förstört större arealer än någon annan verksamhet i Amerika. Och konsekvenserna av världens aptit på fisk har ödelagt våra oceaner." ("It is a fact that beef production has destroyed bigger areas than any other activity in America. And the consequences of the world's apetite for fish has destroyed our oceans.")

Wednesday, October 20, 2010

Soldiers can kill. Full stop.

When war lovers claim we are helping the Afghan people with our military forces it makes me wonder on what planet they grew up. They sure haven't done their time in the army at least! Because what do soldiers learn? How to kill. How to destroy. What has that got to do with building a society? Nothing. Using military for creating anything is like using hammers for massage. What the fuck were you thinking???

Here's a swedish article about this.

Yesterday I enjoyed a few Brooklyn Lagers and a movie at Hagabion, finally I got to see Armadillo, about the Danish war efforts in Afghanistan. I was surprised how beautiful it was with helicopters in the sunset and young men cleaning their guns adn all that. Quite different from their mission - to kill. Which they do quite well, even though little girls and cows, weren't meant to be killed, were they? It's a good film since it only shows what's going on, nothing else, but that speaks for itself - the stupidity in trying to bring peace with guns.

Then, what are eg the Swedes doing there? Well, here's a theory - it's all about licking NATO's arse.

By the way - did you know the troops in Afghanistan have very little to do with the UN. They are in practice troops of the USA, under their command. And their are no troops from Muslim countries, making it clear it's a religious war - Christian USA against the Muslim world. Fuck 'em. USA, I mean. Of course.

Monday, September 20, 2010

Det måste bli värre innan det blir bättre

Borgarna förstör obönhörligt Sverige, men deras mörkande av sanningen har fortfarande inte upptäckts av gemene man och sossarnas motstånd är i sanning patetiskt. (Läs här om en förklaring från SvD). Jag tänkte själv att problemet med sossarna är Mona Sahlin, men vid närmare analys är det ju inte hon som stoppar all förändring inom partiet. Vad exakt det är kan man ju spekulera om, men LO och gamla gubbar ligger väl till...

Det är nog så att det måste bli betydligt sämre innan det blir bättre och det sköter ju moderaterna med den äran. Läs tex på GP hur skuldklyftorna ökar. Det fullständigt bisarra är den nyliberala tolkningen att det är bra att rika mäns skulder minskar medan man ignorerar låginkomsttagarnas ökande skulder. Myten om the trickle-down effect börjar cementeras, trots att den inte stämmer. Att föda de rika ger samhället ingenting utom ökade klyftor vilket ger ökade interna slitningar och lägre tillväxt på sikt. Läs Jämlikhetsanden om du inte redan fattat det (och reaktioner på den).

Wednesday, September 15, 2010

All denna dynga...

Ja, det märks att det är valtider - regeringen blir alltmer vågad (desperat?) i sin skoningslösa kritik av motståndarna. Att USA-rövslickare av rang sänker sig till våldsamheter är ju inte förvånande men tänk vad skönt om vi alla istället kunde inspireras av Antanas Mockus. Bästa lösningen är sällan att kasta skit på varandra.

Men visst är det lätt! Och roligt! Jag har inte varit direkt sofistikerad på denna blogg alla gånger. Min grundinställning är att den som först lyfter handen får räkna med att en hand riktas tillbaka. Den som hotar med våld får räkna med att dö. Så - hit it!

Detta inlägg provocerades fram av en propagandatext i SvD som jag inte ens orkade läsa igenom. Dyngan var så tjock och stank nåt fruktansvärt. Den käre Calle har tydligen återvänt från gettot efter att snabbt ha tagit sig dit för några snabba poäng när TV sade att det inte fanns några politiker där och påstår att Alliansen verkar för fred! Genom att understödja USAs mord på civila i Afghanistan (och Pakistan)? För frihet! Genom att hjälpa till att bygga EU:s murar? Genom att inte knorra det minsta mot Israels apartheidpolitik eller USA:s tortyrcentra? Fattigdom! Genom att öka klyftorna i Sverige? Genom att inte protestera mot att vi tvingar de fattiga att öppna sig (och dö) medan vi själva skyddar oss med feta tullar? Genom att inte erkänna vatten som en mänsklig rättighet? Försoning! Öh, right...

En fördel om kapitalisthororna vinner på söndag är att de då får 4 år på sig att fullständigt köra Sverige i botten och då vore det ju självaste fan om inte deras politik förpassades till det gamla 1800-talsmuséet den hör hemma i.

Tuesday, September 14, 2010

Okunskap, överallt denna okunskap

Ibland funderar jag på om demokrati verkligen är så bra. Jag menar, det finns folk som kläcker ur sig så helvetes korkade idéer! Andra ljuger. Många rör sig i en gråzon. Men i de flesta fall är det nog bristande kunskap som gör att historien är full av korkade upprepningar. Vad som utlöste mina tankar idag var denna artikel i Aftonbladet där någon gök, för all del godhjärtat, ondgör sig över det låga valdeltagandet i Sverige.

Men... Gör din hemläxa, Per! För det första är valdeltagandet i Sverige högt med internationella mått mätt. Ok, ingen som helst ursäkt, så låt gå. Röstplikt är ingen helt dum idé, men vadå, ska man sättas i fängelse för att man inte röstar? Det är ju faktiskt min demokratiska rättighet också att inte rösta. Nej, det Skalle-Per förslår är en skattesänkning för dem som röstar! Genialt! En belöning! För dem som betalar skatt, ja. De som har det sämst betalar ingen skatt. Studenter betalar ingen skatt (ok, det finns väl ingen student som inte måste jobba längre men ni fattar grejen). Så vi ger några miljarder till dem som ändå redan röstar. Genialt. I sanning.

(En parantes: Vem fan har gjort Valmyndighetens hemsida? Den ser ut som ett projektarbete från någon mellanstadieklass. Kan ingen ge 500 spänn så de kan fixa den?)

Centern - den gröna lögnen

Centern försöker framstå som ett grönt alternativ men det gröna sträcker sig inte djupare än reklamens gröna färg. Naturskyddsföreningen är förvånad över hur mycket man kan förstöra på bara en mandatperiod. Ok att naturvårdsarbetet brukar vara långsamt, men att man faktiskt går bakåt?! Att avskaffa skatten på konstgödsel tex var väl inte helt genialt, med Östersjön täckt av milsvida algtäcken. Och för att citera denna artikel i Aftonbladet: "..samtidigt måste Centerns argumentation betecknas som helt oseriös."

Hur mycket får man ljuga egentligen?

Monday, September 13, 2010

Energipolitik

Problemet med dagens energianvändning är inte vilken typ av energi vi använder. Det är mängden i sig som är problemet. Med den gamla 1900-talsinställningen att energi vara så billigt som möjligt för att kunna användas så mycket som möjligt, leder bara till att vi nu förbrukar väldigt mycket mer energi än vad jorden tål.

Det spelar ingen roll vad du kör din SUV på, problemet är att du släpar omkring på två ton istället för 85 kilo, och därför förbrukar på tok för mycket energi. Alldeles i onödan. För hur ofta är den där bilen helt full och dess terrängegenskaper nödvändiga? Kan du inte gå? Ta cykeln? Tåget? Åtminstone någon gång ibland?

Så vad som måste hända är inte att vi desperat bygger vindkraftsverk över hela jorden (eller kärnkraftsverk) för att kunna tanka våra "rena" elbilar och "rena" supersnabbtåg. Nej, vi måste helt enkel förbruka mindre energi. Simple as that. Och desutom försöka producera den energi man behöver där man är. Solceller, värmefångare och jordvärme räcker till exempel för det mesta av den energi som används i alla hus. Komplettera med vindkraftsparker, vågkraft etc, och vi har energi även till vår smidiga lilla elbil.

Och hur ska detta då ske? Genom höjda energipriser så klart. Har någon missat att vi styrs av ekonomi? Som styrs av politiker? Så politiker: Höj energiskatterna! Men gör det för företag i första hand, för det är de som är de stora bovarna. Dessa prisökningar kommer sedan sprida sig ända till konsumtionsledet och vi ser plötsligt att det faktiskt inte är vettigt att flyga hem snittblommor och kiwifrukter, utan kan lägga våra pengar på bättre saker.

Det är inte mig det är fel på, det är DOM

Jag brukar inte läsa Metro för deras inklistrade TT-rubriker kan jag läsa i vilken blaska som helst, men ibland tar jag färjan och vill bara slöbläddra till cappuccinon. Och vad fick jag se imorse? Ännu ett tecken på att nazismens mörker inte är längre bort än runt hörnet. Nej, jag talar inte om de apartheidmurar som Israel och EU tillåts sätta upp. Jag talar inte om alla de människor som fördrivs, I EU, Afrika, Amerika. Jag talar inte om de godtyckliga mord USA genomför över hela världen. Det är för uppenbart att nazismens ondska är tillbaka i världen. Nej, jag talat om Sverige, och något som kan verka oskyldigt till en början. Lite som de Nya Moderaterna.

Jag talar om Stefan Wahlbergs kolumn i nämnda blaska, "Vissa måste hållas från oss andra". Denna människosyn, att vissa människor är onda, inte alls en del av vårt samhälle, inte alls en produkt av vårt samhälle, vittnar om en fullständig avsaknad av empati, en bristande förståelse för hur människor samverkar. No man is an island, är en sanning som aldrig kommer dö, för vi människor är trots allt flockdjur. (Det märks inte minst nu när hela flocken piskas och springer som galna in i den återvändsgränd som kallas evig tillväxt.) Ett hårt samhälle föder hårda människor. Så klart finns alltid undantag, men hur skulle dessa hjälpas av att låsas in för sig själva, skiljas från oss andra? Vi som är så goda och perfekta...

Hoppas den stackars Stefan får en kram ikväll, lite kärlek, för det saknas honom uppenbarligen.

Thursday, September 9, 2010

Matkriser

Fria har en artikel om problemen med fri handel av mat: Den globala matkrisen åter en aktuell fråga. Jag tycker att frihandel i sig verkar vara en god idé, men problemet är att EU och USA inte respekterar systemet alls. Visst vill de tvinga andra att ta bort sina tullar på allt, men den egna jordbrukssektorn är helt skyddad och pumpas full av pengar samtidigt som produktionen minskas. Priserna går upp och de fattiga svälter. Vi låtsas som att det regnar.

Kanske är detta med regional självförsörjning ändå en god idé? Vi kan ju betala väldigt mycket mer för maten i väst, så afrikanska bönder säljer till oss. Samtidigt dör deras grannar av svält, vilket ju är rent vidrigt. Ryssland förbjuder export av vete, men om ett litet fattigt land ens skulle försöka skulle de straffas hårt, och därför avstår de, trots att de svälter ihjäl.

Det är kanske som med alla tullar: Den starke kan avskaffa dem, den svage måste skyddas. Tills han blivit stark. Precis så blev den asiatiska industrin så framgångsrik. Detta skulle innebära att EU/USA avskaffar sina tullar precis som de tvingar andra till hela tiden medan de fattiga får skydda sin interna marknad och därmed sitt låga matpris. Då kan de tjäna pengar på att exportera till oss samtidigt som vi inte kan krossa dem. Sedan blir de starka, deras tullar sänks och till slut tävlar vi på lika villkor. Detta skulle fungera mycket bättre än U-hjälp dessutom.

Samtidigt måste transporter bli väldigt mycket dyrare. Att varor fraktas över hela världen för att spara enstaka kronor är sjukt, och mycket destruktivt. Denna ökade kostnad skulle samtidigt fungera som en form av tull, ett skydd av olika marknader från varandra. En form av Tobin-skatt på varor kan man säga. Inför då också en Tobin-skatt på kapital och vi får visserligen en lite mer trögrörlig finansiell marknad, men å andra sidan en väldigt mycket mer stabil marknad. Och stabilitet är just vad vi behöver, det är väl alldeles uppenbart i dessa kristider.

Wednesday, September 8, 2010

Income gaps kill society

By now this should be obvious to everybody, but with the Swedish elections coming up the only thing talked about is how we shall work more, more, more, and the current right-wing government seems to win. Meaning increased income gaps that will lead not only to civil unrest, but also a poorer country in the long run. Read more on Juan Cole's blog Informed Comment.

Fuck the greedy and let's vote!

******************************************************

I've now read the review of The spirit level by David Runciman mentioned in the article, and I must say his critic makes me believe the theory of equality even more. Sure enough, the super-rich tend to be able to perform slightly better at the very top (like Nobel prizes and baseball wins), but is the price the poor have to pay worth it? Definately not, I'd say.

He protests against how Wilkinson and Pickett believe the world should change - by slow gradual changes (a gradualist approach) - but my first reaction is how the reason behind the evolution of equal states has started with an outer threat. Turning it around it means getting together and work together creates a more equal state which makes us all more healthy. Where's the down-side of that? It is sad though, that so far, we have been forced to get together by an outer threat. Imagine if we would get together and break the neo-liberal oppression by unite around a positive goal - like saving the planet from disaster! Here's a great chance to start a silent revolution, so why isn't it used by e.g. the Swedish social democrats or the greens?

At the very end I think Runciman looses himself. Instead of saying it's unclear who benefits from equality, it's clear that most do benefit from it, so let's go that way! Also note how people that are afraid of an outer threat join together, but those who are just insecure not knowing what exactly to fear get more egoistic and thrive for more inequality. Again, join people against an outer threat (like the climate change) and loosen their fears by saying that if we unite we will make it!

Saturday, September 4, 2010

Ska de äntligen förstå?

Jag har sålt av nästan hela min portfölj och köpt en tomt för pengarna, men jag är ändå inne på Avanza titt som tätt (suget att äga fina svenska företag är fortfarande stort). Deras krönikor är allt som oftast samma nyliberala kackel som TT och borgarna tjatat ut fullständigt, men nu blev jag glatt överraskad! Villy Bergström skriver om hur orättvist USA är, hur fattigt det är och visar vilket hyckleri det är att kalla detta efterblivna land för Möjligheternas land eller The greatest nation.

Det är ju inte positivt i sig, men det är glädjande att sanningen äntligen börjar sippra in i "finsalongerna". Det vore väldigt bra om alla visste att Sverige är ett föregångsland när det gäller social rörlighet, medan USA är ett rent helvete för den som föds i fel familj. Tänk er Charlie Hansson i USA! Han hade inte haft en chans. Det vore väldigt bra om alla visste att USA:s ekonomi hålls uppe av en väldigt stor svart sektor bestående av "mexikaner" som tvingas lämna sina familjer för en mycket osäker framtid (jämför med europas "euro-orphans" och betänk alla förstörda barndomar).

USA är ingen förebild, det är ett helvete på jorden, och det värsta av allt är att vi i Europa inte verkar ha fattat det utan strävar i samma riktning. Det måste upphöra, vi måste finna en egen väg.

Friday, September 3, 2010

Kajsa Ekis Ekman till statsminister!

Har just lidit mig igenom en sömnig "debatt" om euron, anordnad av fp på Stadsbiblioteket i Göteborg. Enda instressanta frågan som kom upp var om det inte var läge för något nytt, typ sänkt arbetstid. Eftersom jag just suttit och läst Ingenjörens artikel Klockan klämtar för tillväxten! (sidorna 30-44) vaknade jag upp ur min slummer bara för att höra hela podiet (Cecilia Malmström, hon den rödhåriga engelskan från EU och Ola Olsson från GU) enas om att vi måste jobba MER MER MER. Jag chockades till tystnad och hann inte ställa en motfråga innan frågestunden var över. Ska sådant efterblivet folk verkligen styra över oss???

Min glädje blev desto större när jag kom hem och fick ett mejl om Kajsa Ekis Ekman. Äntligen sunt tänkande! Varför kan inte hon ersätta de där försoffade folkpartisterna? Läs hennes sågning av idiotprojektet Förbifart Stockholm. Eller den om SD - Lögnen om folkhemmet.

Tuesday, August 31, 2010

Så mycket skitsnack

Att folk börjar bli sjukligt bekväma och inte bryr sig ett skvatt om deras ekologiska avtryck förvånar mig inte, men när media underblåser detta genom felaktig fakta blir jag heligt förbannad. Nu är det Affärsvärldens hemsida som sprider dynga i en artikel om utedass. Jag anser att Affärsvärlden är världens bästa tidsskrift, alla kategorier, men inte ens de (trots en prenumerationsavgift på tre lakan) har tydligen råd att kolla fakta. (Varför ska hemsidor alltid skötas av någon satans PRAO-elev???)

Det som gäller för utedass är följande (varje kommun bestämmer dock själv). Om du urinsepararar:
- kan du sprida ut urinet i trädgården. (10 kvadratmeter jord/person krävs och man räknar med 5 personer i ett hushåll.)
- kan du kompostera fekalierna som blir utmärkt jord inom ett år. (50 kvadratmeter/person och du bör inte äta det som växer på denna jord under ett års tid.)
- kan du låta gråvattnet rinna igenom en markbädd (men se upp med näraliggande vattendrag).

Enkelt, billigt och med minimal miljöpåverkan. Är du sjukt klen kan du ha toan inomhus.

Läs mer på avloppsguiden.se.

Thursday, July 22, 2010

Förlorad sans och balans inför valet?

Man kan förstå att moderaterna är sugna på att vinna valet i höst. Skulle de åka ut är det ju "bevisat" att borgarna inte kan sköta Sverige. Men är det då verkligen vettigt att blåsa upp siffrorna? IMF tror inte alls på Borgs alldeles lysande tillväxtutsikter för nästa år. Är de 10 miljarder som han "hittat" bara en politisk konstruktion för att kunna kasta fläsk till folket men ändå framstå som ansvarsfull?

Tuesday, June 22, 2010

Jordbruksverket - naturens fiende #1?

#2 kanske jag borde säga, efter Vattenfall, men ändå...

Läste just någonstans att Jordbruksverket vill införa en genmanipulerad potatis i Sverige, trots hårt motstånd från bönder och andra. Denna potatis innehåller samma gen som finns i den GMO-bomull som används i Kalifornien och befaras ligga bakom bidöden där. Låter inte så smart...

Och nu läser jag i SvD att Jordbruksverket inte heller har något emot kannibalism bland grisar. Galna ko-sjukan snackas bort och det pratas om moraliska aspekter. Vad sägs om denna moral: Rekommendera inte någonting som inte är bevisligt ofarligt!

Friday, June 18, 2010

Höjda bostadspriser gör inget gott

Äntligen en artikel i ämnet - i SVT. Att priserna rakar i höjden gör bara att riskerna ökar och att det blir svårare för dem med svagare ekonomi att ta sig in på bostadsmarknaden. Den enda som vinner på det är den som hoppar av, dvs dör eller flyttar utomlands. Vad är poängen i det?

Det är den låga räntan som driver upp priserna. Vi har genom historien alltid lagt ungefär lika mycket av vår disponibla inkomst på boendet. Så frågan blir ju om denna lågräntepolitik är hållbar? Just nu är den ju kalas - börsen jublar, investeringar (hur vansinniga de än är) finner kapital, företagen kan gasa osv - men det ökar som sagt riskerna vilket vi nu ser i världen. Och detta när räntan fortfarande är låg! Tänk om räntorna går upp? En rejäl kris gör att ingen vill låna ut (finanskrisen igen) och det kommer leda till ett elände! Inte minst att alla de som nu köpt sjukt dyra hus står där med lån betydligt större än husets värde, lån som det nu ska betalas den högre räntan på. Nej, det kan verkligen gå fullständigt åt helvete detta...


Och nu kommer ju allt fler klarsynta röster fram. Denna krönika från Avanza tex. Tydligen tror inte folk på ökad ränta, bara på ökade bostadspriser, så det är bara att låna och amortera är inte att tänka på. Det kommer bli ett surt uppvaknande...

Thursday, June 17, 2010

När ska EU stå på egna ben?

Jag borde slutföra min precisionshöjning av de interna beräkningarna i vårt projekt, men detta får lov att slinka emellan. Kalla det en önskan om precisionshöjning inom EU. ;)

Detta inlägg provocerades fram av denna artikel in Swift-avtalet i DN. USA vill fortsätta förneka våra fri- och rättigheter och utnyttja EU-höjdarnas flathet i den så kallade "kampen mot terrorismen". (Att hela begreppet bara är en dimridå för att öka folkets förtryck (förlåt vänsterjargongen) får jag inte plats med här och nu.) I slutet går journalisten in på Europas förhållande till USA och en del saker kom upp som jag kände att jag behövde bena upp.

Vad är det för särskild solidaritet som kommer fram i försvaret av den västerländska värden? Att vi blint ska stödja godtyckliga mord på oskyldiga? Att vi ska göra slut på den frihet vi slagits så hårt för att uppnå? Att staterna ska avsäga sig sitt ansvar och lägga allt i händerna på företag utan någonsom helst demokratisk insyn? På vilket sätt minskar det "terrorismen" i världen? Den har sin grund i ojämlikhet och förtryck och allt USAs politik gör är att ytterligare förvärra situationen.

Nej, heja EU-parlamentet, och sluta svansa efter Storebror nu för jösse namn!

Tuesday, June 15, 2010

Håll Gud utanför

Jag anser för all del att monoteismen som idé är tämligen befängd, men det är ingen argument när det kommer till att stat och kyrka måste skiljas åt. Nej, Carl Erland Andersson har bättre argument i dagens GP.

"...går man samman för ett viktigt gemensamt mål ... måste religion uteslutas, därför att ”religion is a disorganizer”. Som privatsak är religion en enskilds val av existentiell ståndpunkt. Men som politik den stora distraktionen, avvägen, chansen att smita undan och tala om annat än huvudsaken."

I Sverige har mycket riktigt stat och kyrka skilts åt, åtminstone kan man slippa kyrkoskatten, men hur kan ett parti tillåtas basera hela sin politik på en religion, en privatsak?

Monday, June 14, 2010

Paid extermination

Why the hell is the extermination of animals subsidised by most governments as well as EU? Our consumption of flesh and fish is so big it has become a major problem with the enormous resources needed to feed the cattle and the seas being emptied. At the same time we get fat, simply because we get too much protein.

By taking away the subsidies the price would increase and the consumption fall. Which would make people cherish meat and fish more, eat less and loose some weight. At the same time, and more importantly, the seas can survive without heavy, forced cuts on the slaughter and the Amazon will be destroyed at least more slowly.

Next you go go shopping, think about the devastation you leave behind if you choose that steak and go and get some fruit and vegetables. If you don't know how to cook it, go and get a cookbook! And remember: It's most likely proteins (and unnecessary carbs) that make you fat, not butter or cream. :)

----------------------------------------------
This is a swedish article about the EU fish subsidies.

Monday, May 17, 2010

Är pressen verkligen fri?

Och om den inte är det - lever vi då verkligen i en demokrati? Fria Tidningens granskning av Sveriges mediaklimat väcker onekligen en del frågor. Visste du att Bonniers äger, bland annat, SF (dvs nästan alla Sveriges biografer), TV4 (Sveriges enda kommersiella publiv service-kanal) och Dagens Nyheter? Detta är bara ett exempel på hur "fri konkurrens" leder till monopol.

Hur kunde tex Bonniers ta över TV4 trots att det strider mot sändningstillståndet? Jo, för att detta ska granskas av Radio- och tv-verket men bara på regeringens uppdrag och regeringen bestämde sig för att det inte behövdes:
"Så ni gjorde en utredning om köpet stred mot sändningstillståndet?"
"Om det står i strid eller inte avgör ju inte vi, utan det är Radio- och tv-verkets uppgift att göra."
"Men Radio- och tv-verket fick inte in någon anmälan från er, var det då kulturministern som fattade beslutet?"
"Nej, det är ju inget beslut. Det är ett ickebeslut. Det existerar inga ärenden i frågan. Detta är endast en bedömning om att inte fatta ett beslut. För att vi bedömde att det inte stred mot sändningstillståndet."

Ett skämt? Nej, tyvärr inte.

"Vi har vant oss vid skräckuppgifter om censur och monopol i vissa icke-västerländska
länder. Vi förfasar oss över kontrollen över det fria ordet och över mediemoguler
som driver sina egna kanaler som forum för propaganda. Men detta gäller
ju bara icke-demokratier. Eller?"

Stampens VD visar hur han fullständigt glömt pressens etik och mening i följande citat: "... Då inleddes ett resonemang där tankar började spira kring hur vi genom ett samarbete skulle kunna växa allihop. Alla gjorde ju ungefär samma omvärldsanalys och var medvetna om vikten att hitta samordningsvinster"
Pressen ska granska makten och måste därför vara fri, den kan inte slimmas och i förlängningen bara ha i bästa fall ett öga på makten. Inte undra på att de flesta tidningar säger samma saker, det som polikerna vill.

Våld föder våld föder våld föder...

Det enda våld för med sig är mer våld. Afganistan, Irak, Israel, USA, Europa - överallt ser man exempel på eskalerande våldsspiraler. Här en artikel om en israel som insett sitt lands genomruttna beteende och önskar se ett slut på våldet. Frågan är om någor kommer hända i denna värld där allt politikerna bryr sig om är snabba röster och snabba cash.

Banker tröstas, folket trycks ner

Att dagens lånefinansierade tillväxt inte är hållbar är väl känt om än fullständigt ignorerat och det är ju illa nog. Men att politikerna inte inser detta utan gasar järnet rakt utför stupet är ju katastrofalt! Bankerna hotas med lite kontrollagar för att blidka opinionen men stimuleras samtidigt med ohyggligt många miljarder som i slutändan betalas av vanligt folk. Det varnas nu för hur de besparingar som måste göras i Grekland, Portugal, Storbritannien, USA osv kommer att leda till en riktigt jävlig lågkonjunktur, inte olik 20-talets depression.

Hallå politiker! Vakna! Finanssektorn skapar inte ett skit, de farvaltar bara andras pengar. Tillväxten som behövs för göra livet lättare kommer inte genom att stimulera er nya gullesektor. Fan, var lite radikala istället! Bara i Sverige tjänar ju varje bank en miljard i månaden - mjölka av detta istället och skapa något positivt! Think outside the box, för sjutton!

Apropå gynnade banker läser jag idag om hur de får rabatt till den fond som ska stabilisera deras egen verksamhet. Suck. Som om inte det var nog har staten lite elegant gett bort ytterligare miljarder i samband med Nordeas nyemision senast. Det suger verkligen att stå på understa steget...

Förbättringsförslag för EU

EU har väldigt stor förbättringspotential, om jag får lov att vara diplomatisk. Men just förbättra är vad man borde göra, inte lämna samarbetet, hur långsamt det än går framåt. Jag tänkte börja samla tankar och idéer om detta i denna bloggpost.

EU:s kanske största problem är det agerar som ett IMF för bönder. Det är ju fullständigt vansinnigt att vi betalar bönder för att överproducera varor som sedan slår ut den fattiga världens redan bräckliga ekonomier. Nu är det Indien som ska tryckas dit i de pågående frihandelsförhandlingarna.

Thursday, April 29, 2010

Den fega regeringen

Varför säger de inget? "ingen på näringsdepartementet vill uttala sig i frågan" - vad är det för jädra ledning vi har i detta land?

Kan det vara så att politikerna inte längre vet vad tusan de ska göra? Förr hade de en ideologi att luta sig mot och kunde i svåra fall gå tillbaka till roten och fundera ut en lösning som passade helheten. Men idag, med en rödblå soppa, där regeringen lyckosamt lyckats sno sossarnas alla nyckelord , verkar inte ideologier längre spela någon roll. Antagligen är det bara makt som räknas, det vill säga röster. Men ingen kan ju exakt veta hur en befolkning tänker, så inte är det då konstigt att det råder förvirring i maktens korridorer.

Vore det inte bättre att gå tillbaka till grundideologierna? Stå för din åsikt och så får folket rösta på det som passar den. Varje falang får sedan övertyga folket om att deras ideologi är den bästa. Det kallas demokrati, tror jag. Dagens smet är ju inte demokratisk för fem öre, de gör vad som behövs för att behålla makten, men detta innebär ett satans famlande i opinionsvindarna som bara bryter ner och inte leder annat än kaos.

Fram för mer rak och tydlig, ideologiskt grundad, ledning!

Thursday, April 22, 2010

Wilkinson & Pickett - Jämlikhetsanden (The level spirit)

Jag var på ett väldigt intressant föredrag med bland andra Dan Josefsson i lördags där denna boks resultat redovisades. Egentligen är det mycket enkelt och helt självklart - jämlikhet ger ett bättre samhälle. Nyliberalismens dödsstöt skulle man hoppas, men inget är så enkelt. Det man kan hoppas är att politkerna inser att medmänsklighet ger ett bättre samhälle och att dagens prestationshets är bevisligen skadligt även för samhället och framtida generationer.

Faktum är att USA suger och Sverige är suveränt (med sina nordiska grannar) men det lustiga är att den häftigaste kritiken kommit från svenskt håll! Även författarna är förvånade (enligt Dan Josefsson som pratat med dem) eftersom de inte fått sådana påhopp från något annat land. Inte ens Torys ledare i Storbritannien betvivlade forskningsresultaten. Men Svenskt Näringsliv desto mer! Det hela utlöstes av hans artikel i Aftonbladet.

Mer om boken hos Karneval Förlag.

Hemmapappor ökar kvinnornas lön

Se där ett argument! :) Stanna hemma grabbar, så ökar din frus framtida lön, och det ganska så rejält. Å andra sidan finns det tydligen många män som inte klarar av att kvinnor tjänar för mycket... Men vad tusan, slappna av! Stanna hemma med kidsen och se till att frugan vill stanna kvar och bidra med sin högre lön senare. En vinn-vinn-situation skulle jag säga.

Alla dessa angrepp på demokratin..

Man börjar med att reglera folks klädval och det slutar i en totalitär slavstat. Hoppas inte Belgien börjar! Här ett svenskt inlägg mot att lägga sig i folks klädsel. Här ännu ett. Men det bästa är detta, av en docent i civilrätt.

Mer demokratiangrepp: Frankrike vill att folk ska kunna stängas av från internet alldeles godtyckligt. Ok, de säger att det är emot fildelning, men eftersom ingen rättegång behövs kan den nyinrättade myndigheten göra precis som den vill. Till exempel skulle den kunna stänga av folk som skriver bloggar om korkade franska lagar...

Även serier censureras, "frivilligt", som jubileumsavsnitten av South Park. Det skämtas om att Mohammed avbildas, men det är jultomten. Men detta är ju illa nog för galenpannorna som vuxit fram under USA:s terror. Ja, vart är vi på väg?

Argument mot fossila bränslen

Detta är ju knappast det starkaste argumentet mot att använda olja, men inte desto mindre ett argument: Olja är så energirikt så att det är riskfyllt att hantera. Alltså bör det undvikas.

Ett annat exempel, läckan utanför USA:s kust.

Ännu ett, en exploderande gasledning.

En annan sida av detta smutsiga mynt: Den kortsiktiga girigheten minskar intresset för folks väl och ve. Ta nu tex Lundin Oils äventyr i Sudan. Debatten om att det kanske är jakten på naturtillgångar som orsakat hela eländet i regionen har inte på minsta sätt påverkat företagets ledning. Tvärtom säger de att "Vi är säkra på att våra aktiviteter bidrog till fred och utveckling i Sudan", vilket faktiskt känns ganska så fullständigt verklighetsfrämmande.

Wednesday, April 21, 2010

Konsumenters omedvetna ondska och företagens medvetna?

Detta inlägg från SR får bli startskottet för att samla på mig länkar till artiklar om den oerhörda skada alla omedvetna konsumenter orsakar. Just denna artikel handlar om gifter i Nike-, Ecco- och Vagabondskor, men det är ju bara ett fall i en närmast oändlig mängd.

Anledningen till att produktionen flyttar ut är inte bara att lönerna är lägre (detta är ibland inte ens sant) utan det finns viktigare skäl. Dessa skäl är i grund och botten alla beroende på bristande kontroll: långa arbetsdagar, barnarbete, slavarbete, ingen kontroll av arbetsmiljön och ohämmad exploatering av naturen med skogsskövling, nedsmutsning av luft, vatten och mark.

Detta kan ingen konsument kontrollera! Visst kan du göra ditt genom att handla rättvise- och kravmärkt tex, men alla produkter finns inte märkta. Så hur ska detta åtgärdas? Vore inte det naturliga att varje företag, varje steg i förädlingskedjan, blir ansvariga för att försäljningslandets lagar efterlevs? För varför ska det vara ok att smutsa ner vattnet och förslava folket i Bangladesh när det inte är ok i Sverige???

Tuesday, April 20, 2010

Den onda Världsbanken

Att Världsbanken inte har världens bästa för sina ögon är ju ingenting nytt, men nu börjar det likna fan. De har godkänt ett lån till Sydafrika för att finansiera ett kolkraftverk (läs mer här). Även om man nu skulle komma till slutsatsen att det Sydafrika behöver mest är mer energi, är det verkligen vettigt att satsa på det överlägset sämsta alternativet??? Varför inte uppmuntra en hållbar utveckling? Är Världsbanken verkligen så trångsynt och girig så de lurar på vilken skit som helst bara för att håva in ränteinkomsterna???

När vi nu ändå talar energi i fattigare länder kan denna artikel vara intressant, om hur kolet även prioriteras i Botswana.

Att fattiga tvingas ta till det billigaste alterantivet är naturligt, men om detta samtidigt är skadligt för vår värld, borde inte vi som har resurser och kunskap hjälpa till? Åtminstone med kunskap, och lån till hållbara lösningar.

Friday, April 16, 2010

Myndigheternas självpåtagna roll

Intressant debattinlägg i SvD idag om hur myndigheter idag allt mer jobbar med att skapa istället för att bara utföra det som den demokratiskt tillsatta makten beslutat. Detta är att vända på kedjan och får nog sägas vara skadligt för demokratin.

Frågan är väl hur man ska få slut på det. Sossarna började och moderaterna fortsätter nu trots att de anklagade sossarna tidigare. Klart det är frestande att pumpa ut sitt eget budskap genom den förtroendefyllda fasad som en myndighet ger så hur ska det stoppas?

Thursday, April 15, 2010

Sedan när är det positivt att försämra sitt rykte?

För mig, liksom för de flesta människar inbillar jag mig, är det naturligt att framstå i positiv dager. Man lyfter fram sina goda sidor och jobbar med sina dåliga. Men så icke moderater, tydligen. (Inte förvånande för all del...) I GP står det idag om hur tiggare skickas ut ur landet i det uttalade syftet att svärta Sveriges namn! Detta skulle sända ut ett budskap som skulle minska tiggeriet. Som vanligt naiva och rent verklighetsfrämmande drömmar från en desperat borgerlighet. Okunskap föder rädsla som föder korkade idéer som denna.

Det är inte tigggarna som är problemet, vilket även påtalas i artikeln. Tiggarna är desperat fattiga människor som om något borde få asyl för att något minska deras lidande, inte skickas iväg som ett oönskat drägg. Det är ovärdigt en civiliserad demokrati!

Friday, April 9, 2010

Killing is just a game

I love Wikileaks! A brilliant example of how Internet can be used to improve democracy. :) But, of course it's not very fun watching videos like this, where US soldiers flying in an helicopter observing the world from a distance, seeing it like a video game. Running around on the ground sure is hell, that's what the army taught me, but at least you're down there in the action and have some chance to see what's going on and who you're confronting. Sitting on your fat arse in the air looking at a monitor having your finger on a heavy trigger you will of course waste peoples' lifes in vain! It's not real! It's a game.

No wonder US will never win the war in Iraq, or anywhere else. If you don't have the balls to shoot a man face-to-face you should stay home knitting. Pussies.

Wednesday, March 31, 2010

Eller så kanske man borde ge upp?

James Lovelock tror inte människan är kapabel till att göra något åt klimatkatastrofen (Effekt). Är det lika bra att ge upp???

World Watch Institute's reports

This is for reference - the State of the World reports from World Watch Institute.

Why people's minds are tough to change

George Monbiot has this interesting column in The Guardian, about why the disbelief in the climate change is as big as it is. The scientific evidence is overwhelming but still many people refuse to take it seriously. Read it! It's not as simple as only envy or fear...

Airships might do the trick!

I just found out George Monbiot has a column in The Guardian so I had to check it out and found this interesting idea: Maybe airships is the solution when it comes to the extreme climate impact of airplane travel. In fact, in his book Heat, Monbiot says flying is the only thing we need to cut down on in order to become climate neutral. But maybe not! Sure, it would take longer (an airship travels about 150km/h) but the cost would be only a fraction.

Ett annat sätt att stjäla av folket

Vem har inte lite surt tänkt att varför har inte jag en central lägenhet som ombildas? Varför ombildas inte min? En och annan kanske tänker lite längre och tycker det vore bättre att behålla hyresrätten, men vem tackar nej till sköna tusenlappar?

Inte undra på att ingenting gjorts för att stoppa denna förmögenhetsöverföring. Mikael Flovén uppmärksammar det dock i dagens DN och visar att bara Stockholmarna berövats 50 miljarder! Miljonbelopp till några få på bekostnad av ökad skatt för alla och framför allt ohemula bostadspriser. Inte undra på att bostadspriserna skenar när vissa skänks miljoner!

Typisk nyliberalism - ge allt till några få. Och i förlängningen betalar vi alla.

Den ljugande pressen

Ja, så har vi då ännu ett exempel på att pressen skiver vad de får in utan minsta kontroll. Denna gång är det USA:s militär som ljugit för att berättiga sin terrorism i Afghanistan.

Mer kommer...

Is it all just a clever plan to steal our money?

The whole "financial crisis" we've seen, isn't it just bollocks? It was caused by banks lending out too much money they didn't have, right?

For this bad behavior they get rewarded with billions. Of our money - the tax payers' money. And what do we get in return? The housing prices just keeps on surging, making it impossible to get a house without big loans from... Ah, the banks! So, all it does is improving the banks' wins and still increasing the amount of money they lend.

It smells fishy...

Another thing, that I do think is related, is the absolute fixation on GROWTH. But is an ever increasing GDP really all that great? I'd say no. A lower GDP might indicate we buy smaller cars. Excellent! We work less because we've realized life is more important than our company. Excellent! We take the lesser paid job because it makes us happier. Excellent! We consume less imported cheap shit. Excellent! We build our new sauna ourselves. Excellent!

In all, the only party gaining from a bigger GDP is the companies. A better quality of life rather leads to a lower GDP. Since when are companies more important than people???

I'll tell you. Since the neoliberal oppression was introduced by Reagan and Thatcher, that's when it all started. In fact, this view has grown so strong it is a totally dominating way of thinking at most schools of economic (if you know Swedish, please read what Peter Söderbaum thinks about this in Fria Tidningen). How can we fight it???

Tuesday, March 30, 2010

Patetisk nivå

Trafikkramarna slår till igen - nu ska Dennispaketet dammas av och vi ska tryckas längre in i den återvändsgränd som ständigt ökad trafik faktiskt är. Men detta har ju inte borgarbrackorna fattat. SvD tex, som sänker sig så lågt som att kalla dem med koll för "ovetande". Hellre det än korkad för all del, men låt oss lyfta blicken.

Vi kan inte ständigt öka trafiken. Ta en ständigt ökande trafik ett steg längre och vi får en jord täckt av fordon, de kan inte ens röra sig för det är ju helt fullt. (Detta kommer aldrig att ske, så klart, men metoden med extremlägen är användbar i många sammanhang.)

Trafiken behövs, inte tal om annat, men den måste bli maximalt effektiv. Problemet med hela transportsektorn är dock att den fötts på sjukt billig olja och nu vuxit till ett äckligt monster. Detta samtidigt som vi snart når peak oil. Monstret måste dödas innan det dödar oss i sin hunger.

****************************************************************

En kompis sa detta idag: "Jag satt i bilkö idag och det är helt tokigt. Bilar är så smutsiga, bullriga, platskrävande, livsfarliga - ändå har vi byggt upp hela vårt samhälle kring dem. Ändå har vi dem mitt ibland oss, det är bara för att vi har vuxit upp med dem som vi accepterar dem. Vi är så vana vid dem att de flesta inte är kapabla att föreställa sig ett liv utan dem: Det borde vara tvärtom, det borde vara otänkbart att ha dem där vi lever. Gud, vilket oväsen de för."

****************************************************************

Kritik kommer även från annat håll:

Jonas Åkerman i DN

Naturvårdsverket i DN

Effekt Magasin skriver om the Axis of betong... ;)

Sunday, March 28, 2010

Henk Wesseling - Imperiernas tid

Jag måste ärligt säga att jag aldrig hann läsa hela boken. Jag önskar dock att jag hade haft mer tid (lånade om den två gånger men det räckte ändå inte) för boken är väldigt intressant. Särskilt det inledande kapitlet om hur européerna spred sig runt jorden ger en väldigt snabb och bra bild av hur utvecklingen såg ut. Intressant i sammanhanget är hur de trängde sig på där det fanns plats - Asien var redan så fullt av folk så där anlade man nästan bara handelsplatser, medan Amerika var ganska tomt (och tömdes dessutom) så där roffade man åt sig allt. Jag hoppas en dag få återkomma till denna bok!

Blandat om kärnkraft

Ny Teknik är som teknikromantiker himla förtjusta i kärnkraft och hela branschens förmodade renässans. Det talas om tusentals jobb bara i Sverige, om 500 nya reaktorer i världen men inte ett förbannat jota om eventuellt negativa aspekter. Svenskt Kärntekniskt Centrum bekostar en hel bilaga - "Framtidsjobben finns inom kärnkraft". Kanske är det detta skitsnack även regeringen köpt. Men jag är alldeles övertygad om att alla dessa hundratals miljarder vi talar om skulle kunna användas till att skapa både fler jobb och mer (och renare!) energi. Sluta dansa efter teknikromantikernas pipa!

Nej, för att hitta folk som tänker lite längre än sin egen lilla näsa måste man leta bland de "alternativa" källorna. Som tex Ecoprofile. Ingen fanatism, bara sunt tänkande.

DN har en intressant artikel - Kärnkraft ett vågspel för investerare. Lägg här märke till att de kalkyler som visar att kärnkraft är lönsamt inte tar de fulla kostnaderna vid en olycka. Den som tjänar pengar på kraftverken ska också ta det fulla, obegränsade, ansvaret vid en olycka. Tex vore det en skam ifall inte BP förintas av deras förorsakade katastrof i Mexikanska Golfen.

Saturday, March 27, 2010

GMO - nej tack!

Jag ska samla argument mot GMO här så småningom. För stunden kan du här läsa om den tråkiga nyheten att Sverige snart får sin första odling av genmodifierade grödor - potatisen Amflora. Precis som industrin hett önskar (BASF i detta fall) kan inte potatisen föröka sig på egen hand utan odlaren blir tvungen att varje år förbättra BASF:s försäljningssiffror. En del av den påstått "effektiva" oljebaserade odlingskultur som vi borde ta oss ifrån.

Den ljugande regeringen

Det är fantistiskt vilka lögner och blå dunster som regeringen strör om sig. Nu försöker de plötsligt få det till att se ut som att miljömålen kommer att uppnås genom att helt sonika anpassa kraven i efterhand (se Fria Tidningen).

Ett annat infeterat ämne är kärnkraftens vara eller icke vara, där ju regeringen har köpt lobbyns argument. För lite balans kan du här läsa lite om Greenpeace syn på saken.

Här finns kanske en förklaring till varför våra stadsministrar inte verkar respekta sitt folk.

Här kommer ett ifrågasättande av att ge fan i dem som har det sämst.

Här ett ifrågasättande om det verkligen är moderat jobbpolitik vi vill ha.

Monday, March 22, 2010

Åh, Maria!

Såg som vanligt på Rapport i morse och fick mig en riktigt skön upplevelse. Maria Wetterstrand (min nya hjälte, läs mer här) fullkomligtr smulade sönder stackars Odell som stod i andra ringhörnan, fullkomligt paff. Han hade ju programledaren på sin sida och trodde han skulle ta en promenadseger, men fick istället uppleva sina ballar tryckas upp i halsen. HA! Fuck you, borgarbrackor.

Och fuck you too, programledaren (ja, jag borde veta hans namn), som gjorde allt för att klämma ur ett "mp kan inte lova avveckling av kärnkraften nästa valperiod". Klart Maria inte kunde lova något sådant! Det vore ju fullkomligt oseriöst att bara lägga ner över en natt, avvecklingen måste ske planerat.

Visst ni förresten att i världen står förnyelsebara energikällor för sju gånger så mycket energi som kärnkraft? Det talas det inte så mycket om... I samma höstrapport från Greenpeace som jag läste detta står det också om hur franska EdF, som marknadsör EPR-reaktorn (som även använda i Olkiluoto, misslyckandet som fått finländarna att ångra kärnkraftsutbyggnaden), spionerat på Greenpeace! I EdF:s kassaskåp fann man kopior av innehållet från an dator tillhörande en tidigare chef på Greenpeace. Det säger ju en hel del om vilka fähundar det är som förespråkar kärnkraft...

Friday, March 19, 2010

Wetterstrand är en antisosse!

Åh, vilken härlig dag! Trots att jag inte kunde somna förrän efter 2 och en stekt baconmacka inatt har jag haft en lysande dag. Se bara på förra blogginläggets goda nyheter. Dessutom fina framsteg på jobbet, helg i ankommande, persisk nyårslunch och massage. Och nu läser jag i Fokus och ser till min ohöljda förtjusning att Maria Wetterstrand inte alls verkar vara den överlöpare jag tidigare trott (pga anpassningen till en menlös blockpolitik (se Affärsvärldens artikel)) utan egentligen, i det dolda, med en hänsynslös målmedvetenhet och övertygelse, en sossedödare! HURRA!!! :D

"Det viktigaste är att vi bryter det socialdemokratiska maktmonopolet" har hon sagt. Som om hon läst mina böner. "[M]iljöförstöringen är irrationell", och även mina tankar.

Mitt enda argument mot att rösta för mp i höstens val har varit att det vore som att ge en röst till sossarna. Men istället ser det nu ut att kunna bli en dolkstöt. Åh, prisad vare Herren!

Börjar det hända något???

Minsann. Göteborgs ledning har beslutat sig för att ta klimathotet på allvar (enligt GP). Bra! Hoppas nu bara att det också omsätts i praktiken...

Dessutom märker allt fler hur illa genomtänkt regeringens kärnkraftskramarlag är (GP). Hur fan kan Carlgren ha spårat ur så fullständigt?

Men inte nog med detta! Dessutom läste jag i GP när jag beställde morgonens latte på Bar Italia att det har föreslagits att arbetstiden ska sänkas till 35 timmar för en del kommunalanställda. Utmärkt! (Jag hittar inget om detta på nätet av någon konstig anledning...) I ett sekel strävades det efter minskad arbetstid och vår livskvalitet ökade markant. I nyliberalismens penningkåta propaganda har dock denna strävan fått en stämpel av att vara fullständigt verklighetsfrämmande. Medan vi mår allt sämre...

Thursday, March 18, 2010

More arguments against nuclear power

I've written some about the nuclear lobby and its foul attempts (and successes unfortunately) to change the minds of both the people and the politicians. It has in some cases released a truly astonishing response. In fact I had to stop the comments on one entry because I didn't have the time to answer back and all comments (more than 30!) but one were positive to nuclear power. I guess the headline was a bit provocative... ;)

Anyway. Here's another article about the expensiveness of nuclear power (in Swedish only). It's written by Stephen Thomas, a well-known professor of energy policy.

Wednesday, March 17, 2010

Where's the objectivity in TV?

Swedish television, SVT, is financed by the citizens through a fee, and you would suppose that would give you a neutral media, not chasing for commercials. But I'm wondering now as the top news this morning was that Swedes are positive to nuclear power (52% against 45%, 3% don't know). So, the nuclear lobby has made it! I'm sure a lot of champagne will be enjoyed this sad day.

In this case, as always, no negative effects of nuclear power are mentioned at all. Why? Generally, you can hear more arguments against wind power than nuclear power! Why on earth is that? Lack of knowledge? The lobby will, of course, claim it's because there are no arguments against nuclear power. In this news cast, the only thing they showed aside the Sifo poll result, was to interview a guy who thought it was very slow to get permission to upgrade his water power plant. So what? He also said wind power has its flaws, and the guy defending the slowness looked like a looser. It all looked very much like a commercial by Vattenfall to promote their main energy sources - nuclear and water energy. Where's the objectivity???

---------------------------------------------------

Här i inledaren i Fria framkommer det att 25% tyckte kärnkraft är bäst medan 47% anser att grön energi är bäst. Hur fan får man vrida på sanningen egentligen???

Monday, March 15, 2010

Greediness 2.0

Our rulers have come up with a new excuse to keep the poor down in the dirt, the workers working their arses off and the rich simply getting richer: Instead of educating everybody, they are told how to behave. How clever!

I read it yesterday, in shock, in the Sunday paper (only in Swedish I'm afraid). It all seems to have started with a report from New Labour's think tank Demo - Building Character. They claim that the lower social mobility is due to soft child rearing!

Seriously, I hope this is a misunderstanding. After all the swedish term "uppfostra" (raise) is very much like the swedish term "utbilda" (educate). In fact Tyda.se gives "educate" as a valid translation of "uppfostra"...

But, even more seriously, I don't think there is anything behind those thoughts other than keeping the people down and kill off every piece of progress we have made in the past century, going back to a ruling class living off the poor. We're heading straight back to the Middle Ages and the funny thing is we vote for these guys! You get what you deserve, looser...

Friday, March 12, 2010

Going vinyl

I've been dreaming of a vinyl player for years. Being an engineer this means a lot of time and energy has been invested in research and it seems I'm finally getting to a conclusion.

I would love to have a Linn LP12, it's the shit, the reference player, but I can't quite justify investing 30.000 SEK (for the very cheapest version) in a vinyl player when the rest of my system isn't worth that, all combined, so I think I have to go for a more earth-bound level. :(

That leaves me in the 10.000 SEK range, where we can find eg the Rega P3 and Simply Black Magic.

It looks like I'll go for a Rega P3-24 Colours. But I've changed my mind before...

Friday, March 5, 2010

Jag tror ändå på euron

Och det ville jag använda denna krönika för att visa. Men det får bli en annan gång, nu vill jag ta en middagslur. :) Men i korthet är det de slarviga länderna som nu krisar, de vars ekonomi pumpades upp så länge det fanns för mycket enkla pengar och samtidigt inte har någon budgetdisciplin. Sverige hade inte hamnat i samma situation som Grekland tex om vi hade haft euron. Grekerna vill inte sänka sina överdriva löner till statsanställda tex, men ingen svensk klagade när deras löner sjönk 20%. Detta bara för att det var den svenska kronan som sjönk. Det ser för all del bra ut, men just denna enkelhet att dumpa våra löner är anledningen till att landet som en gång var ett av världens rikaste idag tillhör västvärldens fattigaste.

Jag såg en artikel om grekernas excesser någonstans, hoppas jag hittar den till nästa gång...

Thursday, March 4, 2010

Negativa till snabbtåg - men med helt olika vinklar

Jag läser med glädje den alldeles eminenta tidsskriften Affärsvärlden varje vecka, trots ohemult höjda prenumerationsavgifter på sistone. Och jag håller med om mycket, som att vi inte ska slösa pengar på snabbtåg i Sverige. Erik Wahlin skriver om detta i veckans nummer.Det argument jag håller med om är att Sverige är alldeles för glesbefolkat för att kunna bära en investering i snabbtåg.

En brist med Affärsvärlden, och stora delar av "kapitalet" om man får lov att använda en något förlegad term, är att det inte vet eller bryr sig ett skit om miljön. Så mitt andra argument mot snabbtåg tas inte upp alls - det faktum att snabbtåg skulle leda till ökad energiåtgång (och därmed klimatpåverkan) jämfört med dagens tåg. Att investera 125 miljarder bara för att tjäna en timma men samtidigt öka klimatpåverkan är ju helt befängt.

Som vanligt i "kapitalistkretsar" (förlåt igen, men visst är det klatschigt) ignoreras fullständigt flygets fullkomligt förödande klimatpåverkan. "Inrikesflyget står endast för 1% av koldioxidutsläppen" är nog det mest korkade argument som förekommer i debatten. Min resa till Mexiko i julas stod för, vadå, 0,0000001 promille av världens koldioxidutsläpp och därför var det helt ok??? Lämna sandlådan för helvete Erik! Att flyga till Stockholm från Göteborg tex besparar dig i princip inte en enda sekund. Du ska ta dig till flygplatsen, i god tid, köa, klä av dig, klä på dig, köa igen, gå ut och frysa för att köa igen och till slut får du sitta en stund innan du ska köa ut, frysa och köa efter väskan och sedan ta dig till stan. Jättesmidigt. Eller så går du till tåget strax innan det går, sitter i lugn och ro och kliver sedan av efter ett par timmars effektivt arbete. Då har du dessutom förbrukat väldigt mycket mindre energi, för att inte tala om vattenånga och flygets andra klimatpåverkande effekter.

En annan illusion som fortfarande inte verkar ha genomskådats i dessa kretsar som desperat letar efter sätt att rättfärdiga vår extravaganta levnadsstil, är det faktum att man inte kan kompensera en flygresa. "Klimatkompensation" är en ren bluff, ett enkelt sätt att tjäna pengar på folks dåliga samvete. Tanken är ju att några trän någonstans ska ta upp den koldioxid du släpper ut. Det är som att slå din fru och sedan ge henne en diamant. Det läker inte hennes sår, tyvärr. Vårt klimatproblem beror inte på att vi reser för mycket, det beror på att vi gräver upp koldioxid som legat bunden i miljoner år och släpper ut den i atmosfären. Det var först när all denna koldioxid bands i underjorden som jorden blev det schyssta paradis det varit de senaste 100 miljoner åren, där människan frodats i ett lugnt och stabilt klimat. Nu släpper vi ut skiten igen och backar alltså klockan 100 miljoner år med allt vad det innebär av höjda temperaturer och vattennivåer och våldsamt klimat. Enda sättet att stoppa utvecklingen är att sluta plocka upp eländet, låt det ligga där det ligger! Att plantera ett träd är för all del vackert, men fullkomligt patetiskt.

Dödligt socker

I sin strävan att sälja allt billigare och allt mer skit till aningslöst folk har matindustrin hittat ett nytt "smart" knep. De ersätter "dyrt" socker med en billigare kombination av preparerat och vanligt majssocker som ger en blandning av fruktos och glukos. Det jävulska är att de verkar lura vår hjärna till att tro att vi behöver äta mer än vi egentligen behöver. Och dessutom leder till ökad risk för diabetes och fetma bland annat. Läs mer på Aftonbladet.

Problemet verkar består i att fruktos inte framkallar någon insulinproduktion, och därmed ingen mättnadskänsla, som vanligt socker. (I frukt är det istället fibrerna som gör att du blir mätt och inte föräter dig.)

Detta med bolån...

Jag får erkänna att jag redan för 9 år sedan tyckte priserna var lite i högsta laget på lägenheter i Göteborg. Sedan dess har de stigit markant och jag ju inte annat än erkänna att jag förlorat stora pengar på min totala felbedömning. Men faktum är att bostadspriserna fullständigt exploderat samtidigt som våra inkomster inte alls hängt med. Däremot har den allt lägre räntan gjort att den andel av våra inkomster som läggs på boendet är i princip oförändrad. Sett ur denna synvinkel är prisutvecklingen helt rimlig.

Problemet är att räntan inte kan sjunka mer, den kan faktiskt bara röra sig i en enda riktning och när den väl stiger kommer inte våra inkomster att hänga med alls i samma takt. Att då sälja sin lägenhet går inte, för det finns inga hyresrätter att få tag på. Det enda man kan göra är att betala sina räntor. Sparandet kommer inte påverkas särskilt mycket tror jag eftersom den redan idag är så låg. Detta kommer alltså att slå direkt på BNP via minskad konsumtion.

Bankerna kommer klara sig eftersom folk inte kan eller vill sälja (de vill inte bo mindre, det finns inga hyresrätter och priserna kommer sjunka) utan helt enkelt måste hosta upp räntan. Inte undra på att de gör allt för att pressa upp priserna! I USA kan man bara lämna huset och banken tar smällen ifall det går riktigt illa, men i Sverige är det alltid privatpersonen som tar hela risken. Sett ur detta perspektiv är det inte konstigt att bankerna i och med Basel II-reglerna inte behöver mer än en piss i Nilen för att finansiera sin mycket lönsamma utlåning (se SvD). Men är det verkligen samhällsekonomiskt sunt? Med en kapitaltäckningsgrad på endast en halv procent behöver inte många människor gå i personlig konkurs för att bankerna ska få problem. Men får bankerna problem kommer räntan skjuta i höjden än mer och vi får ett klassiskt dominospel.

Det är klart att man kan göra som sist - att vi skattebetalare pumpar in mångmiljardbelopp till bankerna igen, men vad har vi då uppnåt? Annat än bibehållna höga priser och en växande statsskuld? Och fortfarande vill jag inte köpa en bostadsrätt!

--------------------------------------

En kommentar angående detta att folk kommer bita ihop och betala för det är deras enda val. Problemet här är att svenskarna i gemen är väldigt fattiga. Vi har i snitt endast 20.000 SEK på sparkontot! (Detta är våra genomsnittliga tillgångar minus skulder). Skuldkvoten ligger samtidigt på 28%, bland bostadägare kanske 50%. Men lägg nu märke till att detta är genomsnittssiffror, om man ser på individnivå ser det mycket värre ut enligt mina observationer. Alla gamlingar har det fett bra, de köpte sina hus för länge sedan och fick dem mer eller mindre betalda genom sossarnas inflationspolitik. Nu kan de sälja med miljonvinster. Men de i min ålder? Skuldkvoten ligger betydligt högre, amorteringar förekommer knappt och räntekostnaden är idag ok, bara för att räntan är extremt låg. Skulle bostadspriserna sjunka 20% (AFV) skulle deras skuldkvot hamna runt 100% eller mer och dessutom skulle det inte bli mycket över efter räntebetalningarna på en "normal" räntenivå. Och detta ifall de får behålla sina arbeten! En sjukdom, arbetslöshet eller dylikt skulle bli en katastrof.

Det hänvisas ofta till att en stigande börs gör oss rikare vilket kompenserar ökade skulder, men pengarna ligger ju bara kvar på börsen så länge man har råd. (Här bör man också betänka hur extremt segregerat Sverige är även när det gäller förmögenhet - siffrorna är värre än i USA. (Får återkomma med länk så fort jag hitta den.)) Måste man betala räntor istället för att investera på börsen kommer detta slå mot börskurserna. Minskar samtidigt vinsten från bostadsförsäljningar slår det än hårdare. Hur ser då ekvationen ut? Riskeras inte en nedåtgående spiral? Nej, jag är skeptisk...

Ännu en artikel om vår lånesituation här.

--------------------------------------

Såg i Affärsvärlden #11 att belåningen i USA innan finanskrisen låg på 360% av BNP, mot 160% av BNP på 1920-talet. Systemet är onekligen tänjt till bristningsgränsen...

Wednesday, March 3, 2010

To get the whole picture

We've had a wonderful winter this year in Europe, one of the coldest and most snowy in more than a hundred years. So, it's easy to think the climate threat isn't that bad after all. But mind you - January was the warmest month globally since 1880! Svalbard was 8 degrees Celsius warmer than normal. (The information is taken from www.svt.se - Veckans vetenskapsnyheter 3/3 2010.)

So, time to overthrow those politicians in charge of the ship! Mutiny! Because I'd rather stay clear of those icebergs. Way clear.

Tuesday, March 2, 2010

Jägarlobbyns makt

De har lokaler i riksdagshuset, där de erbjuder gratis skyttekurser till riksdagsledamöter. På arbetstid. Djurskyddslagen gäller inte för vilda djur. Är det då konstigt att jägarna tillåts dra ut i skogen och förinta småbarnsföräldrar? Knappast. Men desto mer är detta ett hån mot demokratin. Tur att EU finns för att stävja de värsta avarterna åtminstone. Får se vad de kommer fram till...

forts

Köpte ett nummer av Faktum igår och även där visade det sig finnas en artikel om vargjakten. Den innehöll tex ett par citat från Gösta Berlings saga, för att belysa det varghat som odlats genom åren. Där fanns också en del intressant fakta:

- 2008 angreps 0,05% av Sveriges alla får och lamm av varg (292st).
- 2005 drabbades ca 400 tamdjur av hunder. 158 av varg.
- Agria försäkringar (störst med djurförsäkringar) säger att mellan 2000 och 2005 dödades eller skadades 7252 hundar i trafikolyckor, 135 dödades av vådaskott från jägare och 78 dödades eller skadades av varg.

Det finns idag mellan 100.000 och 200.000 vargar i världen, 6000 i Europa väster om Ryssland. 2000 av dem i Spanien i ett område lika stort som Värmland och Dalarna. I Sverige finns det ca 200.


Till sist ett inlägg från en mer sansad jägare, Per Gahrton, i SvD.

Snålhetens fördärv

Här är ännu ett exempel på vad vår tjurskalliga snålhet leder till. Lantmännen och Svenskt Foder köper soja från Brasilien för att göda vår levande mat, men de vägrar köpa rent producerad soja utan väljer, helt utan dåligt samvete, att bidra till 300.000 förgiftade människor varje år och nedhuggen regnskog. "För annars blir köttet för dyrt."

Ni kommer att brinna i helvetet i evig tid och jag kommer stå bredvid och pissa på er (men inte så det släcks).

Dags att fasa ut kärnkraften!

Vad bra! Även regeringen fattar att kärnkraft inte är bra och satsar på att öka mängden grön el (se debattartikel i DN).

"Trots det stora bortfallet av kärnkraftsproduktion har vår elförsörjning varit säker."

Vi behöver alltså inte all kärnkraft.

"Regeringens slutsats är att vi i alltför hög grad är beroende av bara två kraftslag: vattenkraft och kärnkraft."

Precis, bort med kärnkraften.

"Ett alltför underskattat område är energieffektivisering..."

Just det, här kan vi slippa ännu mer skit (uran, kol, olja etc).

"Mot bakgrund av alla insatser gör Energimyndigheten bedömningen att Sverige kommer att ha ett elöverskott under de närmaste tjugo åren. Detta innebär en stabil elförsörjning vilket också håller nere priset."

Men det är ju skitbra! Med än mer grön el och en lagstiftning som möjliggör försäljning av överskottsel från hushåll så kan vi stänga av den sista kärnkraften, för varför ska vi producera el som inte behövs utan bara leder till förstörelse? Dessutom håller en lägre tillgång uppe priset vilket leder till en minskad efterfrågan och voilà - inget energiproblem! :)

En brasklapp dock: Har de räknat med att alla bilar kommer gå på el i framtiden??? Ok, de kommer vara mindre, mycket mer effektiva och användas mindre, men ändå.

Gynna tjänstesektorn!

Läste i dagens DN om sossarnas velande i frågan om RUT-avdraget. Att sossarna bråkar internt är ju vardagsmat, självklart kan inte betongssossar och framåttänkande sociala demokrater enas i ett parti, men vad är egentligen problemet?

Det är väl jättebra att den som vill kan få hjälp med att hålla sitt hushåll snyggt och prydligt. Däremot anser jag att skattesubventioner till en enskild sektor är helt fel väg att gå. Se bara vilket svineri ROT-avdraget det lett till med höjda priser, taskigt utfört arbete och taffliga lyckosökare. Subventionera istället hela tjänstesektorn, genom att tex minska momsen. Att börja pilla i detaljer och säga att detta ska staten betala men detta får du betala men inte du, gör bara hela systemet otillförlitligt. Glöm inte att enkelhet är en dygd!

På detta sätt får vi en konsekvent skattepolitik (i denna fråga åtminstone), sänkta priser och var och en får göra vad den vill utan någon löjlig pigdebatt.

Friday, February 19, 2010

Swedish gospel!

Ok, ok, ok! I know. This is just as hip as wearing a burka, but come on - it swings! :) A couple of classics are to follow. Did you know that the very well known "Pärleporten" that you can hear The Salvation Army sing is actually called "Som en härlig gudomskälla"? After listening to this lovely spiritually uplifting song, why not continue with "Ovan där"? Enjoy!

Oh, right. Just forget the Christian bullshit about God and heaven and jada jada jada. It's just as bad as any so called "muslin terrorism", but just ignore that part and focus on the joy and musicality.

Wednesday, February 17, 2010

Fortsättningen efter Köpenhamn?

Ja, Köpenhamn var roligt och intressant på många sätt (USA:s monter var tom, de officiella representanterna höll sig långt från stan medan folkrörelserna fanns mitt i stan, strax intill tivoli och ölen var så god som den alltid är) men resultatet av förhandlingarna var ju rent patetiskt. Så vad händer nu? Är det bara att bygga sig en bunker på en klippa, ge upp eller finns det ännu hopp? Detta är Per Gahrtons syn på det hela i alla fall, ur Cogito.

Friday, February 5, 2010

Slutet för USA som stormakt?

Nej, USA kommer nog alltid förbli en stormakt - deras ekonomi och militär är alltför stark för att något annat skulle vara troligt - men tiden med USA som den enda stormakten är onekligen förbi. Jag läste någonstans att USA peak var slutet av Andra Världskriget, sedan dess har det gått utförs. Den teorin tror jag också på. Inte bara för att andra ekonomier kommer starkt och andra hänger med, men också för att USA gräver sin egen grav.

Graven grävs hela tiden - genom ohållbar utrikespolitik och ekonomi. Man kan inte leva över sina tillgångar i evighet, tillslut går man omkull. Om USA:s hotande konkurs handlar denna krönika i Affärsvärlden. Även på det moraliska planet lever USA över sina tillgångar. Republikanernas kramande om de kristna dårjävlarna som tex motsätter sig kondomanvändning liksom abort (vilket lett till elände i Sydamerika och Afrika - det är ju alltid de fattiga som drabbas av de rikas idioti). De vettlösa kriget mot islam och för olja hjälper ju sannerligen inte heller.

Summa summarum - snart är USA ett fattigt getto utan någon som helst respekt i världen. Som man bäddar får man ligga...

Thursday, February 4, 2010

Religiösa idioter!

Jag är en hängiven motståndare till religioners ytliga trams (jag tror dock på kärnan - strävan efter en högre medvetandenivå) så det är med fröjd jag läser i DN om norska bibelsällskapets nya översättning av gamla testamentet. Där har nämligen "jungfru" blivit "ung kvinna", vilket ju på sätt och vis gjort de senaste millennienas kvinnoförtryck fullständigt tokigt även sett ur ett bokstavstroende perspektiv!

Åh, vik hädan, arma religion, vik hädan. :)

Allt löses med sänkt skatt...

Vad är detta med borgarna och deras tro på att sänkta skatter ska lösa alla problem? Nu är det SvD:s ledarsida som än en gång trummar i oss detta nonsens. Nu ska det lösa problemet med sms-lån. Suck...

Visst är Sverige ett fattigt land, med västerländska ekonomglasögon på, men de problem vi har löses inte genom sänkt skatt. Faktum är att de sämst ställda inte betalar någon skatt alls, så vad hjälper det dem? Och vi som tjänar lite mer har inga som helst problem med att betala de ca 30% som skatten hamnar på efter alla avdrag.

Ett annat fel, som jag ser det, i argumentationen är att man skulle kunna bygga upp en förmögenhet på sin lön. Visst, jag hade en gång en kollega som lyckats spara ihop en miljon (och detta var i början på nittiotalet) men den killen var inte normal i någon ända... Det krävs ett jädra jobb för att bygga en förmögenhet från noll och ytterst få klarar det. Om man inte får hjälp av omständigheterna förstås - den som fått en central hyresrätt som ombildats vet vad jag menar. Av egen erfarenhet vet jag att man inte blir rik på sin lön (hela min börsportfölj bygger på traktamenten).

Och just detta är min poäng: Varför skattas olika inkomster olika? Och just belöningen för utfört arbete skattas högst! Varför ska jag inte skatta om jag får en slant från farmor (gåvo- och arvsskatt finns inte)? Eller åker utomlands och jobbar (traktamenten är skattefria)? Eller har tillräckliga resurser för att helt undvika skatt (genom skatteplanering)?

Bara lön ska skattas. Det enda som den fattiga kan få. På vilket sätt är detta rättvist? Åh, jag glömde, borgarna bryr sig ju inte om rättvisa! Eller omfördelning.

Apropå omfördelning finns ju ännu ett feltänk i ledaren som provocerade detta blogginlägg: Den insnöade ledarskribenten tror att problemet är att staten lagt beslag på den fattigas pengar! Pengar ska överföras från stat till medborgare, skrivs det. Skulle jag få föreslå en lektion samhällskunskap, åk 1? Statens pengar är våra pengar. Staten omfördelar bara våra tillgångar. Tanken är att vi alla ska få det bättre genom att skapa en grundtrygghet och vi bidrar alla som kan (och vill i fallet med de rika snåljåparna). Staten kan inte trolla fram pengar. Men jag håller med! Sänk gärna inkomstskatten. Men vår välfärd måste ju likt förbaskat finansieras och frågan blir då hur.

En lösning jag ser är att alla inkomster - lön, arv, utdelningar, gåvor - slås samman och skattas lika rakt av enligt en progressiv skatteskala. Precis om vår lön idag beskattas. Då skulle inte den fattige drabbas hårdast och även den rike skulle bli en del av Välfärdssverige.

David Humes, 1711-1776

I debatten om att inlemma sharialagar i svensk lag (milde himmel) stötte jag på David Humes, en skotsk filosof som bland annat skrev A Treatise of Human Nature. Jag har inte så mycket mer att säga för stunden, men begrunda Humes lag och hur folk så ofta lägger in sina värderingar i sin argumentation, istället för att använda fakta och logik. Inte minst i detta krig mellan kristendom och islam som väl alltid funnits men som Bush-regimen eldade på med bravur. Sansa er! Om vi bara tänker klart ordnar sig allt. Knowledge is power!

Demokratin i motvind

Inte nog med slöjdebatter, invandrarfientlighet och röstfusk, på det internationella planet hotas demokratin likaväl. USA:s giriga angrepp på Irak och Afganistan har ju inte precis lyft anseendet för demokratin som styrelseskick. Inte blir det bättre av att totalitära stater som Kina går som tåget. Om detta handlar Villy Bergströms krönika på placera.nu (Avanzas kommunikationskanal).

Tron på vår grundlag

Min goda vän Hanna skickade mig en mycket intressant artikel idag. Dilsa Emirbag-Stens artikel Rättsförakt i mångkulturens namn i Svenska Dagbladet. Tydligen har Uppsala Universitet fullkomligt tappat konceptet och låtit ett pucko skriva en doktorsavhandling om att vi borde acceptera sharialagar i Sverige. Man baxnar! Vi ska alltså efter åratals kamp för jämlikhet, numera fastställd i vår grundlag, tillåta att jämlikheten upphävs och kvinnor behandlas som andra gradens varelser. Vansinnigt.

Detta skulle ske av "hänsyn till mångfalden". Så vi som accepterar oliktänkande ska acceptera kränkning av kvinnan, medan de som är hänsynslösa ska få göra vad fan de vill? Skulle inte tro det. Alla måste visa respekt och smidighet för att vi ska kunna existera i ett och samma samhälle. Du får gärna vara nudist, men kom inte naken till jobbet. Du får vara ateist, men gå inte in i kyrkan i badbyxor och flipflops. Du får vara pacifist och argumentera mot Sveriges engagemang i krigsindustrin men räkna då med att Saab Microwave inte vill veta av dig. Varje övertygelse kräver sin tribut.

Nåja, Dilsa uttrycker det bättre, så läs artikeln!


Lite senare ser jag en teolog ge ett svar på SvD: Också majoritetskulturen kan gå vilse. Mina fördomar säger mig att en som studerar teologi är anhängare av deistiska religioner och därför gärna hellre överlåter åt andra (Gud) att bestämma och därför är denna artikel för religionens rätt. Tyvärr är jag för trött för att komma med någon intelligent kommentar just nu...

Thursday, January 28, 2010

Dessa förbannade föredettingar...

Ja, så hyllas kärnkraften igen - denna gång är det svenska regeringen som verkar ha bestämt sig för att köra in i ännu en återvändsgränd.

Varför satsas det på en av de absolut dyraste energikällorna vi har - kärnkraft? När det dessutom är den farligaste och lika ändlig som olja. Kärnkraft är ingen hållbar lösning! Skulle olja och kol ersättas med kärnkraft skulle uranet räcka ett sekel. That's it. Tillbaka på ruta ett. Men med en väldig massa livsfarligt avfall, fula dagbrott och bestrålade människor.

Ge upp dessa idiotier!

--------------------------------------------------

Jösses, vilken energi detta inlägg utlöste! Allt tal om energibrist känns helt felt... ;) Faktum är att det blev en sådan anstormning så jag till slut inte orkade argumentera mer och tog bort alla kommentarer. Argumentationen gick nämligen ner sig i en massa tekniska detaljer och fokus tappades helt. Jag tror riskerna med kärnkraft - uranbrytningen, driften och avfallet - är större än för alla andra energislag. Klimatproblemet ser jag inte alls som ett argument för kärnkraft utan helt enkelt som dödsstöten för fossila bränslen.