Friday, April 1, 2011

Kärnkraften adjö

Det är ju fullständigt otroligt att det fortfarande finns folk som vill ha kärnkraft. En del är teknikromantiker, men de flesta är nog bara rädda. De har köpt propagandan som säger att vi behöver kärnkraften och att allt skulle gå åt helvete om vi lade ner alla reaktorer. Detta är i mångt och mycket samma människor som (be)undrar min frivilliga sänkning av arbetstid (och lön) men som inte själva gör något för att förbättra sina egna liv. Nåja. Lite fakta:


Fria Tidningen har en temasektion om kärnkraft. Ny Teknik har publicerat en rad kärnkraftsskeptiska och framtidsoptimistiska artiklar, tex Sverige behöver ingen kärnkraft. Även Affärsvärlden inser att kärnkraften inte skulle ha en chans ifall den fick ta sina egna kostnader. Men det får den ju inte, hela försäkringskostnaden och mer därtill läggs på samhället. På oss skattebetalare. Hela risken får vi och våra barn ta. För att våra föräldrars villor ska stiga lite till i värde.