Thursday, July 23, 2009

Den konservativa pressen

Igår ondgjorde jag mig över kyrkans föråldrade människo- och samhällssyn, men tänkte att de är ju verkligen unika i sin bakåtsträvan. Idag hann jag inte mer än att öppna GP innan jag var tvungen att tänka om. Ok, GP är nog inte bakåtsträvare trots allt, men inte fan blickar de framåt heller, de verkar vilja leva i status quo. I deras ledare idag försvarar de nämligen kärnkraften och vår skyhöga energiförbrukning, som att detta vore en självklar rättighet. De har uppenbarligen inte fattat någonting.

VI. LEVER. ÖVER. VÅRA. TILLGÅNGAR. Fatta det. Men inse samtidigt att detta går att lösa. Med dagens teknik redan kan hela klimatkatastrofen undvikas och världens oerhörda orättvisor minska. Om man då dessutom blickar framåt och inser att solpaneler och vindkraftverk blir allt effektivare och att nya sätt att utvinna energi ur naturen utvecklas och effektiviseras, så inser man att detta omhuldande av icke förnybara energikällor som kärnkraft bara är gammal unken konservatism. Om våra politiker bara ville skulle vi väldigt snabbt kunna lägga om vårt energisystem till att inte längre behöva några föråldrade och resursslukande energikällor, som kärnkraft och fossila bränslen. Vi kan överlämna en ren värld till kommande generationer, inte en bomb som hotar att brisera vilket decennium som helst.

Ja, faktiskt - brisera. Se bara på hur dåligt Vattenfall sköter sina kärnkraftverk. I GP:s krönika skriver de ju så klart att detta bara visar på hur väl samhällets kontroll fungerar. Kvalificerat skitsnack skulle jag vilja påstå. Varför bygga upp ett samhälle som blir beroende av en potentiellt dödlig verksamhet när det finns fullständigt ofarliga alteranativ. Som dessutom är billigare!

Wednesday, July 22, 2009

Den konservativa kyrkan

Vi har skilt kyrkan från staten sägs det, men varför bryr vi då oss alls om vad de konservativa gamla pedofilerna håller på med eller tycker? Hade de fått bestämma hade vi aldrig lämnat medeltidens mörker och de hade haft oinskränkt makt över våra liv. Hur kan det komma sig att dessa stofiler fortfarande, 300 år efter franska revolutionen och förnuftets återinträde, har sådan makt?

I dagens SvD tex skriver en kyrkoherde att om kyrkan låter viga homosexuella då hotas "det av Gud instiftade äktenskapet". Man baxnar. Inte blir det bättre av hans stockkonservativa syn på könstillhörighet: "En kulturs grundläggande struktur är beroende av de sexuella kategorierna. Sexualiteten är av fundamental betydelse inte endast för de enskilda individernas liv, utan också för samhällsstrukturen och hur den erbjuder verkligheten till sina medlemmar. Den lobby som vill öppna äktenskapet för homosexuella, åstadkommer medvetet eller omedvetet en fundamental arkitektonisk förändring av hela förståelsen av den mänskliga naturen och av den helt grundläggande könsdifferentieringen."

Killen har inte fattat någonting. Ok, anta nu att det bara finns manligt och kvinnligt. Vad skulle detta innebära? Vad är en människa som fötts med både bröst och kuk? Eller vagina men inga bröst? Ett missfoster? Ett misstag? Något som inte passar in i världsbilden och därför måste ignoreras? En person som älskar en individ av sitt eget kön är besatt av Djävulen, eller hur var det nu?

När ska vi förpassa dessa föredettingar till den skrubb de hör hemma och låta dem dö sotdöden? När ska förnuftet äntligen segra?