Thursday, November 24, 2011

Insikter på en högre nivå

Jag har sagt det förut och jag säger det igen - Affärsvärlden är världens bästa tidsskrift, alla kategorier. Och som vanligt är det deras makroekonomiska och politiska analyser som får mig att inse att det alltid finns en högre nivå av medvetande. :)

Vi börjar med den aktuella frågan om äldrevården som spårat ur i ett skyttegravskrig om privat vs offentlig verksamhet. Så patetiskt, vilket Johan Hakelius visar så väl i sin krönika AB Ättestupan (publ.). Han belyser det faktum att det är ekonomin som styr, även över politiken, och med en rent ekonomisk måttstock blir varje person som inte tjänar pengar en belastning. Vi måste hitta en alternativ måttstock! Jag kommer att återkomma om detta när jag läst på om lyckoindex, välståndsindex och vad det nu finns.

Jag anser att driftsformen är helt och hållet en religiös fråga - formen i sig är inte det viktiga (läs mer om ekonomin som gud i The market as god). Hakelius uttrycker sig lite annorlunda, men privat form är den rådande religiösa trenden, ekonomin är vår gud och då får vi den vård vi får. Att sedan politiken inte klarar av att lösa det beror på att politiken är bunden till samtiden. Jag vill inte hålla med honom på denna punkt, men måste nog. För var finns de visionära politikerna? Var finns de med lösningar, den jesusgestalt som ska frälsa oss från kapitalismens förtryck och ge makten åter till folket??? Inte fan har jag sett till någon sådan i min politiska gärning...

Johan Högberg är också inne på kapitalismens rovgirighet i sin krönika Ruttna morötter: "Felaktigt konstruerade incitamentsystem och ökad fokus på personlig profit underminerar inte bara den finansiella sektorn. Det förpestar hela samhället."

HEJA AFFÄRSVÄRLDEN!!! :) (Nej, jag är inte sponsrad...)