Monday, August 28, 2017

Den pratglada tysken

När jag flyttade ut ur mitt föräldrahem idag (för andra gången, minst) tog jag en ny väg till min tomt på Orust och passerade en vacker sjö. Oj, så fin, tänkte jag, vände om och stannade och doppade tårna i det sommarvarma vattnet. Där stod en annan folkabuss och vi kom i samspråk, jag och tysken. Han var trevlig och pratglad. Väldigt pratglad. Så till den grad att jag kände mig exkluderad, överkörd, inte lyssnad på.

Senare samma kväll när mörkret sänkte sig över skogen avnjöt jag en kall öl och talade med en god vän per telefon. Jag var väldigt ivrig för så mycket hade hänt och jag pratade på. Först senare slog det mig att jag hade varit som den glade tysken som pratat om sin Engel-kylbox.

När jag så skriver detta kommer jag på att en HR-människa jag talat med tidigare (och som nu gjort att jag översköljde min vän) sade att hon hellre lyssnar. Klokt. Vi har ju trots allt två öron men blott en mun.

Wednesday, August 9, 2017

Dags för oss att växa upp

Människan är ett djur instängt utanför sin bur ur Filosofiska Rummet framkallade den där härliga känslan av att en polett trillat ner. Eller åtminstone kanske trillar ner, snart. Låt oss se.

I tidernas begynnelse var vi bara ett djur bland alla andra. Det fanns en gång minst sex människoarter men dessa utrotade vi (läs mer i Hararis fantastiska bok Sapiens) och sedan fortsatte vi att utrota nästan alla världens större däggdjur. Även om vi blev allt mäktigare var vi dock ännu en del av naturen och helt beroende av den. Kanske togs de första stegen ur naturen i och med att vi blev bofasta? Helt klart var industrialismen ett stort steg in i det som uppfattades som en säkrare tillvaro. Men nu när fler bor i städer än på landet, klimatet kantrar, storstaden dödar och landet åter lockar, borde vi inte åter inse att vi är en del av naturen och är helt beroende av den?

I antikens Aten härskade fortfarande föreställningen att vi är en del av naturen, av en given kosmisk ordning, en del i ett förutbestämt, ett av Gud eller av sig självt skapat system. Denna självklarhet börjar allt mer ifrågasättas och på 1600-talet säger Descartes att "Vetenskapens uppgift är att behärska naturen". På 1700-talet säger Kant att "Det är vi som ger order". Dessa tankar får näring genom katastrofen i Lissabon 1755 och när sedan industrialismen slår igenom är saken biff. Människan är mästaren över naturen. Ska bli, åtminstone.

Men idag, när vi lär oss allt mer om antroposofen, om vår förmåga att förstöra hela planeten, är det inte dags att växa upp? Inse att vi varit ute och cyklat, inse att vi faktiskt är en del av, och beroende av, naturen. Alla dessa ekosystemtjänster, vi borde lära oss använda dem istället för att förstöra dem.

Mycket riktigt frågar sig filosofen Johan Redin (10 min in i programmet) om vi verkligen blivit klokare, trots all kunskap, en kunskap som dock är fysisk, på utsidan. Han hänvisar vårt förhållande till klimatet idag som ett exempel. Filosofen Sven-Olov Wallenstein fortsätter och frågar sig om det ens finns något inre. Något jag bestämt hävdar att det gör, något alla kan inse med hjälp av meditation, qi gong, yoga eller liknande metoder för ökat medvetande.

Jag vill alltså hävda att det är dags för mänskligheten att växa upp och ta ansvar.

Sunday, August 6, 2017

Varför bloggar man?

Vad är meningen med denna blogg? Att jag skrivit på engelska är för att nå flera, för att fler ska kunna förstå. Men varför? Vad har jag att säga som är så viktigt för andra? Är det inte bara mitt ego som vill få bekräftelse, få höra hur duktig hen är?

Jag gör det för att stödja mitt minne säger jag ofta, men kanske är det som med BH:ar och "fotriktiga" skor att allt bara blir sämre? (Vilket redan Sokrates förstod.) Men kanske gör jag det för att visa hur klok jag är? Alltså återigen bara ett utslag av mitt ego.

Och detta skulle mycket väl kunna vara anledningen till att detta med att blogga aldrig blivit en grej för mig. Det är inte en rörelse framåt.

Jobba för eller emot?

Att simma mot strömmen tar en fasligt massa energi. Bättre då att simma med och styra dit man vill.

Med detta tankesätt är det tämligen dumt att protestera. Bättre då att arbeta fram ett bättre alternativ och försöka styra ditåt. Denna strategi ger dig energi istället för att kosta dig energi.

Att anteckna försämrar ditt minne

Detta förstod redan Sokrates. Och mycket riktigt tycker inte min qi gong-lärare att man ska anteckna något i samband med hans lektioner. Jag ignorerade det under de första åren för då behövde jag det skrivna ordet som stöd för mitt dåliga minne. Numera antecknar jag aldrig något under de kurser jag är närvarande. Om det sedan beror på att jag redan kan det som lärs ut eller mitt minne blivit bättre kan man diskutera.

Sokrates hade en mer generell kritik gentemot skriftkonsten överlag som Platon berättar om i Faidros. Läs mer i exempelvis denna fina sammanfattning.

Jag är en filosof, minsann

Filosofi betyder att söka efter vishet. Att som Platon återge vad Sokrates säger är alltså inte filosofi utan Sokrates är filosofen. Han funderar mycket under sina promenader och ibland stannar han upp och kan stå blick still i många timmar tills han funnit svaret. Detta är i min mening filosofi. Men vad gör han?

Jag tror han mediterar, han är ju helt stilla, trots allt. Personligen, stel som jag är, föredrar jag dock qi gong.

Monday, July 31, 2017

Om frihet

"De som alltid låter barn göra som de vill har fullständigt missförstått begreppet frihet. Det är direkt fegt att säga till sina barn: Gör som ni vill."

Astrid Lindgren (1907-2002)

Detta vill jag påstå även gäller vuxna. Du bör kanske inte alltid göra det du vill.

Wednesday, May 31, 2017

Chat using only free software

XMPP is the free way to communicate between any devices or computers. Here is a quick start guide but I'll tell you what I did. First of all I chose to use the jabber.at XMPP server/service. I've seen the name often but the main reason was it is run by Fachschaft Informatik at the Technical University of Vienna. So there is no greed behind but instead a strong belief in politics and freedom. Because XMPP is free there are many servers to choose from so make your own choice! They all work together so you can chat with your friends regardless of what server they use.

Then of course you need a client. Again there are many but these are recommended by jabber.at. My choice for Android is Conversations as it works with OpenKeychain and it is available for free from F-droid. So install a client you like, enter the account you created and start chatting!

Thursday, May 4, 2017

Small changes to make the world a better place

Slowly recovering from my life as a monk in Berlin I have thought about the state of the world. It is grim but I am positive that all will be good. Not without work, though! Sitting on our fat arses letting money take over the world is the road to disaster we've been on for a few decades now. We need to wake up!

It doesn't have to be any hard work for you, either. No revolutions (watch Mr Robot to understand that) but rather I advocate small changes, continous improvement, or kaizen as the Japanese say. But what can you do? Well, I'll tell you what I'm doing and maybe it can inspire you to act as well.

 • I'm leaving Facebook.
 • I'm leaving Google. (Still need to find another place to put my blogs and find another map service.)
 • I've left the stock market. (I sold my last shares today and have placed my pension funds in "classical funds" that yield a yearly interest rate.)
 • I only buy organic food.
 • I have no debt (except my student loans which are cheap, backed by the government).
 • I buy quality, not quantity.
 • Instead of trying to earn as much as possible I'm trying to spend as little as possible.
 • I practise qi gong. This makes me more alert and see things I'd otherwise would not. I also get healthier and stronger, physically and mentally.

Leaving Google - step one

Google is everywhere and their services are often the best and on top of that usually free. But do not forget that if you don't pay then you are the goods being sold! So, first thing would be Gmail.

I happened to stumble upon my new email providor as I was looking at a Fairphone in Berlin. You can come and touch and feel a Fairphone at the Posteo facilities in the old Schultheiss brewery. So I went there and started chatting with the pleasant woman standing there and it turns out they are an email provider, all green and aware. They are private, never save more data than needed on their servers (which also saves energy) and they give their employees an organic and vegetarian lunch every day as well as extra days off so they can take the train instead of flying! Brilliant! All this at the cost of one euro a month.

So, privacy and green thinking aside, another major reason to support them is that the company has no debt. It is also not a shareholding company. Remember that debt is the basis of capitalism and the reason the poor just get poorer while the fat cats just get fatter. The money they have (you pay in advance as a customer) are saved in the GLS Bank that does not finance dirty business.

Wednesday, April 19, 2017

Leaving Facebook in the name of democracy

The origin of the Internet can be said to be the TCP/IP stack, a pear-to-pear networking protocol. When HTTP was added on top the internet was born, making links and design of web pages possible, a major advantage from the previous text-based bulletin boards, FTP servers etc. Many of us set up our own web and e-mail servers at home in the 90:s and it felt like a whole new world opened up.

But was has happened since the 90:s? Almost everything on the internet has been concentrated to a few huge service providers, such as Facebook and Google. Homepages and blogs are easily done using such services, further increasing the concentration to a few giants.

Having a few giants instead of many competitors makes the market weaker and is, in the end, anti-democratic. When you add the fact that the giants are all financed by commercials (as they all provide services without a monetary cost as the data about the users is the currency they seek) the democracy problem becomes obvious. If we constantly are bombarded with commercials they will change our view of the world and that is truly a dangerous development.

Following Gandhi's advice I will now try to be the change I want to see. The first step will be to leave all the giants. Instagram was easy as I don't care too much about photos. Today I inactivated my Facebook account and this will be a good test. Will I be able to keep in touch with people? Will my relationships be fewer but of better quality?

I pay for the hosting of auvinen.se, so that part is ok. With that also comes e-mail addresses that I forward to Gmail. Which brings me to the next few steps. I need to find an e-mail service provider so I can leave Gmail. I also need to figure out a solution for my blogs.

Friday, February 3, 2017

Running Ubuntu in VirtualBox on Windows

Introduction
Every time I need to set up another virtual machine it has been so long I can't remember how exactly it was done. It is not complicated but finding a working solution always takes time and makes me quite frustrated. So here is an attempt to save time and energy next time it will happen.

System choices
Don't ask me why but during my career all computers have run Windows (except a brief time on OSX). So you end up with Windows but very often the software you work with can only run on *nix OS:s. Enter virtual machines (VM). Personally I like VirtualBox, so I stick to it. Ubuntu is a nice Linux distro and most computers these days run Windows 10. So there we go!

Installation
 1. Install VirtualBox using the appropriate installer from their download page.
 2. Download a disk image (a .iso file) from Ubuntu.
 3. Create a folder in Windows that will be shared with the VM. It must not have any spaces, eg C:\shared.
 4. Create a new VM in VirtualBox (by clicking New, chosing Linux and Ubuntu and just going with the default values unless you know what you want).
 5. Add the folder created to Settings -> Shared Folders in VirtualBox. Be sure to select the Auto-mount option.
 6. In Settings -> General -> Advanced select the Shared Clipboard as well as Drag'n'Drop to be Bidirectional.
 7. When starting the VM just created, chose the iso file when VirtualBox prompts for a start medium. (The installation of Ubuntu is outside the scope of this post but being in a VM the worst thing that can happen is that the VM crashes.)
 8. Install the VirtualBox Guest Additions by selecting Insert Guest Additions CD image in the Devices menu and then restart the VM.
 9. The shared folder will be mounted at /media/sf_shared but to access it the user has to belong to the vboxsf group, so: sudo usermod -a -G vboxsf username
 10. Restart the VM. (This is weird bit the group change is spooky, try id and id username and go figure...)
 11. I prefer having a link in my home directory for quick access: ln -s /media/sf_shared shared
 On my Asus ZenBook the text in the VM gets awfully small but it is possible to change in the View -> Scale Factor menu option. One last note on encryption too: It makes the VM super slow, so I'd avoid it, it is slow enough as it is.

Thursday, January 19, 2017

A year on wheels

In 2016 I realised I was ready to leave Gothenburg. My first idea was to use my connections and work in Switzerland, make some serious cash. So I applied for a year off from Acorn and started to network. But to be honest I didn't put much effort into it. There is a reason for that.

Through my qi gong practise I have become aware of higher powers. Call it god, if you please, or the qi field, or universe, love or just energy (scientifically energy is the most likely term so let's settle for that). All information is in this energy. All you need to know and more. The trick is how to learn how to read it. My method, Zhineng Qigong, is just one out of thousands of practises but it has served me very well.

So I thought I was going to Switzerland but still had a feeling I was not. Now, the feeling is the truth. The only instrument capable of reading the energies mentioned above is your body. Your brain, your intellect, is just an obfuscation, so better just shut it all off. This is exactly what qi gong, meditation, yoga and so forth is all about - stop thinking. But there is another side. Your feelings are correct, but are they clear? You might have childhood traumas or just stress and this will make the very delicate energy signals unclear. This is also what all these practises mentioned, and thousands more, do - clear your body and mind in order for you to sense the energies clearly.

Of course, the more you practise the clearer you will see. For me the best time of every year is the summer course in Nossebro, Sweden, where we practise zhineng qigong for 18 days. And this summer it became clear to me I was going to e-bike south, using solar energy. So, the concept of A year on wheels was formed and I spent all energy (and almost all money) on geting the equipment and leaving Sweden until one day, the last day of September 2016, I was ready to leave.

As you can read on the A year on wheels blog it started beautifully, riding south along the Swedish west coast in the sunshine and life was great. Then it became hell. Then it ended.

I ended up in Berlin where I have a good friend who has a house, plenty of space but no time. I had no clue what to do, not much money and loads of time. A perfect match.