Wednesday, November 3, 2010

Gated communities - stupidly egoistic

Gated communities are becoming more popular, also in Sweden, as everything is privatized. Note, though, that this has a negative effect on the sense of security (if you know Swedish read this). Personally I have made it into a principal must to climb any fence, just to prove how fucking stupid it is.

**************************************************************************************

Ok, the immediate response from people is to limit immigration. So stupid. But just what populists want, so I had to write a response. Unfortunately it's in Swedish. I'm sorry, but an english short version is that gated communities are wanted due to insecurity and insecurity is in these days strongly connected to immigration, due to populistic politicians and the "free" press. Income (and education) is of importance when it comes to crime, but not ethnicity, so the best solution to increase security is to attack the inequality, not by physically limiting the freedom of people. 

**************************************************************************************

Visst är det intressant att jag skrev om gated communities och direkt började folk snacka invandring? Det verkar som att planen lyckats - att genom ständiga upprepningar koppla ihop vissa ord för att misskreditera invandringen, inte minst muslimen, vår tids jude. (Tyvärr minns jag inte var jag läst om detta och kan därför inte länka dit men leta gärna runt och meddela mig ifall du hittar en källa!)

Ok, så prat om otrygghet gör idag att man direkt kopplar till invandring och utser "de andra" till syndabock. Precis som man alltid gjort. Men hur kommer det sig att man är så rädd för invandraren? Den korta förklaringen är att man alltid varit rädd för det okända och skyllt allt negativt på detta. Detta fenomen har inte minst underblåsts av pressen som inte missar en chans att betona om en misstänkt är "utländsk". Även om man använder fingerade namn så kallas alltid en man "med sydländskt utseende" för Ahmed snarare än Henrik. Läs mer om den öppna rasismen i media i tex denna artikel i Fria Tidningen. Kanske beror denna alltför sällan ifrågasatta rasism på Bonniers monopollika ställning i Sverige och mer om detta kan du tex läsa här.

Att ge sig in i BRÅ:s statistik hinner jag tyvärr inte med, men ett kort besök på deras hemsida ger vid handen att det är män (80%) och unga som ligger bakom de flesta anmälda brott. Data om korrelation gentemot inkomst, utbildning, etnicitet osv hittar jag dock inte. Det jag läst om statistiken, undersökt av folk med mer tid och insikt än jag, säger dock att andelen misstänkta ökar med minskad inkomst och utbildning. Så, gravt förenklat, är en brottsling en ung outbildad man med låg inkomst, vilket väl stämmer bra med vår bild av en brottsling. Denna bild säger dock inte allt. Dels anmäls fler låginkomsttagare - inte för att de begår fler brott men för att de misstänkliggörs i högre utsträckning. Typiskt är att misshandel oftare leder till fällande dom än ekonomisk brottslighet (därav de kriminella ligornas utveckling ditåt, läs mer i Svensk maffia). Dels ökar så att säga behovet av brottslighet med minskade inkomster - att deala lite braja kanske inte känns bra men det är ju bättre än hemlöshet tex. En annan faktor är att psykisk (och fysisk) ohälsa är större bland dem med lägre inkomst.

Inkomst och utbildning har alltså en avgörande betydelse för kriminalitet, men det spelar ingen roll vilken etnisk bakgrund du har. Så, tjänar du dåligt är det mer sannolikt att du åker dit, oavsett hur skyldig du är (i USA är risken för en ung svart man att hamna i finkan 40%!), och tyvärr tillhör många av dagens "icke-svenskar" denna grupp. Vad orsakerna är debatteras det hett om, men jag skulle vilja lyfta hela problemställningen: Vi borde inte fråga oss varför flyktingar inte får jobb utan varför arbetslösheten är så hög i Sverige, ja i hela Västvärlden. Att lyfta ut invandraren, flyktingen, icke-svensken eller vad man vill kalla denna grupp - att över huvud taget dela in människor i grupper! - är inget annat än rasism och något man som människa borde stå ovanför. Hur svårt det än är...

För att öka folks känsla av trygghet måste alltså inte invandringen minska utan ojämlikheten och fattigdomen - precis som Ojämlikhetsanden tydligt visar med en rad diagram och statistiska sammanhang. Så öka minimilönerna, gör skatteskalan mer progressiv, se till att sjukvård och utbildning är gratis, att kulturen är lättillgänglig och att ett bra boende återigen blir tillgängligt för alla. Endast så kan samhället bli tryggare. Känslan av trygghet skulle dessutom öka väsentligt om inte media hela tiden svartmålade situationen och försökte skylla problemen på "de andra".

För den som vill veta mer finns till exempel filmen La Zona, som tar upp detta med gated communities och dess problem.

3 comments:

Karl said...

It's primarily due to the dysfunctional immigration system that drives the changes that people want to protect themselves and their loved ones from. Rather natural reaction.

Unknown said...

That is indeed a popular excuse these days for all the feelings of discomfort. Hence the rise of (extreme) right-wing parties.

But I'd like to say that this is just a bad excuse. Why would any country become more hostile because it welcomes foreign people? I'd say it's an attitude problem on our side. For my part, I like to be able to go anywhere at any time. And I can, because I am a white educated male.

This luxury doesn't apply to most people, though. Why not? The excuse that "we would be flooded, everybody wants to live in our country" is bullshit and was proven to be bullshit as the EU expanded.

People don't leave home unless they have to. Really have to. And then we say fuck off? What kind of attitude is that?!

Anonymous said...

What a ridiculously naive viewpoint. Ask any normal Swedish person who is scared, in private, and they will tell you that 80-90% of their fear is because of immigrants.

Inability to explain WHY this is so, is not so relevant. It does not change the fact that most crimes are, statiscally speaking, committed by immigrants. The normal counterarguments are simply NOT working against people of my persuasion.

I say: "Increased unsafety and need for GCs is a result of too many immigrants committing too many crimes. This is true, a quick look at crime statistics from SCB will show this. Please indulge yourself in these studies."

Lefty answer "Why would any country become more hostile because it welcomes foreign people?"

My reply "If your statement fails to change the reality that immigrants commit more crimes, then I am (sorry to say) utterly disinterested. Please come back with something that concretely counterargues the analysis that immigrants commit more crimes."

And then, as usual, a deathly silence.... because no Swedish lefty can account for the dramatic overrepresentation of immigrants in various crimes. They simply CANNOT please us by talking about irrelevant nonsense. Either you prove that immigrants are not overrepresented, or you don't. Under any circumstances in which you don't, then we must politely decline your offer to continue accepting immigrants into this country.

Word of the decade must be: overrepresentation. For lefties this may be a new word in their vocabulary. For the benefit of the unenlightened, let me help you pronounce that: over-repre-sen-tation. See, it's easy! =D If anyone living in a big city can pronounce it, so can you! ;-) Go get 'em tiger!