Wednesday, July 22, 2009

Den konservativa kyrkan

Vi har skilt kyrkan från staten sägs det, men varför bryr vi då oss alls om vad de konservativa gamla pedofilerna håller på med eller tycker? Hade de fått bestämma hade vi aldrig lämnat medeltidens mörker och de hade haft oinskränkt makt över våra liv. Hur kan det komma sig att dessa stofiler fortfarande, 300 år efter franska revolutionen och förnuftets återinträde, har sådan makt?

I dagens SvD tex skriver en kyrkoherde att om kyrkan låter viga homosexuella då hotas "det av Gud instiftade äktenskapet". Man baxnar. Inte blir det bättre av hans stockkonservativa syn på könstillhörighet: "En kulturs grundläggande struktur är beroende av de sexuella kategorierna. Sexualiteten är av fundamental betydelse inte endast för de enskilda individernas liv, utan också för samhällsstrukturen och hur den erbjuder verkligheten till sina medlemmar. Den lobby som vill öppna äktenskapet för homosexuella, åstadkommer medvetet eller omedvetet en fundamental arkitektonisk förändring av hela förståelsen av den mänskliga naturen och av den helt grundläggande könsdifferentieringen."

Killen har inte fattat någonting. Ok, anta nu att det bara finns manligt och kvinnligt. Vad skulle detta innebära? Vad är en människa som fötts med både bröst och kuk? Eller vagina men inga bröst? Ett missfoster? Ett misstag? Något som inte passar in i världsbilden och därför måste ignoreras? En person som älskar en individ av sitt eget kön är besatt av Djävulen, eller hur var det nu?

När ska vi förpassa dessa föredettingar till den skrubb de hör hemma och låta dem dö sotdöden? När ska förnuftet äntligen segra?

3 comments:

Anonymous said...

Har du förstått vad kyrkan är egentligen?

Kyrkan bekänner sig till en Gud som är evig.Han är densamme igår, idag och i evighet. För ca 2000 år sedan uppenbarade sig Gud på jorden i människan Jesus Kristus. Det han sa och gjorde samt det glada budskapet om att han lever och att han tog på sig våra synder på korset så att vi kan bli räddade till evigt liv om vi tror och förlitar oss på honom, har kyrkan fått i uppgift att förmedla till alla folk. Det är hennes uppgift genom alla tider och för att fullfölja den har hon fått den Helige Ande som gåva. Om hon ändrar budskapet så har hon svikit sin uppgift, samtidigt som hon inte längre kan få Andens stöd. Kyrkans uppgift är också med Jesu ord att vara salt och ljus i världen. Salt är känt för sin konserverande effekt, det hindrar förruttnelse. När du kallar kyrkan konservativ är det därför ett erkännande av att hon tar sitt uppdrag på allvar.

När det gäller förnuftet så finns det många kloka kristna bland både vetenskapsmän och intellektuella i övrigt. Vad kristna däremot inte gör (eller borde göra) är att upphöja människans förnuft till det högsta (d v s en avgud) Istället tackar de Gud för sitt förnuft, använder det, men lovprisar samtidigt Guds vishet som övergår allt förstånd. Vad som är förnuftigt visar sig oftast med tiden. Därför är det dåraktigt att inte lära sig av historiska misstag eller goda förebilder.

Annika E said...

Hej Markus!

Jag kan inte annat än fullständigt hålla med dig broder. Du gör mig stolt!!!

kram

Unknown said...

Ja, det märks att ni haft ett par tusen år på er att slipa era argument. I grund och botten är de ju bara nonsens, men de ser bra ut...

Ta bibeln som ett exempel, en massa gamla historier som cirkulerat under ett antal sekler och som till slut valdes ut och sammanfattades i en bok. Även om dessa historier skulle varit "Guds ord", direkt från Jesus, så hade de redan då förvridits så mycket så man knappast kan påstå att de skulle varit fullt korrekta.

Själva tanken på att vara god är god. ;) Men sedan spårar ni ur, liksom alla troende. Jag kan dock förstå begreppet "att vara ett med Gud" på samma sätt som "uppnå nirvana" eller "att bli ett med kosmos" - som en högre medvetandenivå, där man lyft sig från vardagens besvär och ser världen för vad den är. Jag når dit genom meditation tex.

Mitt starkaste skäl för att vilja bekämpa den västerländska kyrkan är att den passifierar. "Lägg det i Guds händer", "må ske Guds vilja" osv är bara en dålig ursäkt för att inte ta ansvar för sin egen situation. Det är en taktik för den svage och något man absolut inte ska uppmuntra!