Monday, May 17, 2010

Våld föder våld föder våld föder...

Det enda våld för med sig är mer våld. Afganistan, Irak, Israel, USA, Europa - överallt ser man exempel på eskalerande våldsspiraler. Här en artikel om en israel som insett sitt lands genomruttna beteende och önskar se ett slut på våldet. Frågan är om någor kommer hända i denna värld där allt politikerna bryr sig om är snabba röster och snabba cash.

No comments: