Thursday, February 4, 2010

Religiösa idioter!

Jag är en hängiven motståndare till religioners ytliga trams (jag tror dock på kärnan - strävan efter en högre medvetandenivå) så det är med fröjd jag läser i DN om norska bibelsällskapets nya översättning av gamla testamentet. Där har nämligen "jungfru" blivit "ung kvinna", vilket ju på sätt och vis gjort de senaste millennienas kvinnoförtryck fullständigt tokigt även sett ur ett bokstavstroende perspektiv!

Åh, vik hädan, arma religion, vik hädan. :)

No comments: