Wednesday, April 21, 2010

Konsumenters omedvetna ondska och företagens medvetna?

Detta inlägg från SR får bli startskottet för att samla på mig länkar till artiklar om den oerhörda skada alla omedvetna konsumenter orsakar. Just denna artikel handlar om gifter i Nike-, Ecco- och Vagabondskor, men det är ju bara ett fall i en närmast oändlig mängd.

Anledningen till att produktionen flyttar ut är inte bara att lönerna är lägre (detta är ibland inte ens sant) utan det finns viktigare skäl. Dessa skäl är i grund och botten alla beroende på bristande kontroll: långa arbetsdagar, barnarbete, slavarbete, ingen kontroll av arbetsmiljön och ohämmad exploatering av naturen med skogsskövling, nedsmutsning av luft, vatten och mark.

Detta kan ingen konsument kontrollera! Visst kan du göra ditt genom att handla rättvise- och kravmärkt tex, men alla produkter finns inte märkta. Så hur ska detta åtgärdas? Vore inte det naturliga att varje företag, varje steg i förädlingskedjan, blir ansvariga för att försäljningslandets lagar efterlevs? För varför ska det vara ok att smutsa ner vattnet och förslava folket i Bangladesh när det inte är ok i Sverige???

No comments: