Sunday, August 6, 2017

Att anteckna försämrar ditt minne

Detta förstod redan Sokrates. Och mycket riktigt tycker inte min qi gong-lärare att man ska anteckna något i samband med hans lektioner. Jag ignorerade det under de första åren för då behövde jag det skrivna ordet som stöd för mitt dåliga minne. Numera antecknar jag aldrig något under de kurser jag är närvarande. Om det sedan beror på att jag redan kan det som lärs ut eller mitt minne blivit bättre kan man diskutera.

Sokrates hade en mer generell kritik gentemot skriftkonsten överlag som Platon berättar om i Faidros. Läs mer i exempelvis denna fina sammanfattning.

No comments: