Sunday, August 6, 2017

Jag är en filosof, minsann

Filosofi betyder att söka efter vishet. Att som Platon återge vad Sokrates säger är alltså inte filosofi utan Sokrates är filosofen. Han funderar mycket under sina promenader och ibland stannar han upp och kan stå blick still i många timmar tills han funnit svaret. Detta är i min mening filosofi. Men vad gör han?

Jag tror han mediterar, han är ju helt stilla, trots allt. Personligen, stel som jag är, föredrar jag dock qi gong.

No comments: