Sunday, August 6, 2017

Varför bloggar man?

Vad är meningen med denna blogg? Att jag skrivit på engelska är för att nå flera, för att fler ska kunna förstå. Men varför? Vad har jag att säga som är så viktigt för andra? Är det inte bara mitt ego som vill få bekräftelse, få höra hur duktig hen är?

Jag gör det för att stödja mitt minne säger jag ofta, men kanske är det som med BH:ar och "fotriktiga" skor att allt bara blir sämre? (Vilket redan Sokrates förstod.) Men kanske gör jag det för att visa hur klok jag är? Alltså återigen bara ett utslag av mitt ego.

Och detta skulle mycket väl kunna vara anledningen till att detta med att blogga aldrig blivit en grej för mig. Det är inte en rörelse framåt.

No comments: