Tuesday, September 14, 2010

Centern - den gröna lögnen

Centern försöker framstå som ett grönt alternativ men det gröna sträcker sig inte djupare än reklamens gröna färg. Naturskyddsföreningen är förvånad över hur mycket man kan förstöra på bara en mandatperiod. Ok att naturvårdsarbetet brukar vara långsamt, men att man faktiskt går bakåt?! Att avskaffa skatten på konstgödsel tex var väl inte helt genialt, med Östersjön täckt av milsvida algtäcken. Och för att citera denna artikel i Aftonbladet: "..samtidigt måste Centerns argumentation betecknas som helt oseriös."

Hur mycket får man ljuga egentligen?

No comments: