Sunday, March 28, 2010

Blandat om kärnkraft

Ny Teknik är som teknikromantiker himla förtjusta i kärnkraft och hela branschens förmodade renässans. Det talas om tusentals jobb bara i Sverige, om 500 nya reaktorer i världen men inte ett förbannat jota om eventuellt negativa aspekter. Svenskt Kärntekniskt Centrum bekostar en hel bilaga - "Framtidsjobben finns inom kärnkraft". Kanske är det detta skitsnack även regeringen köpt. Men jag är alldeles övertygad om att alla dessa hundratals miljarder vi talar om skulle kunna användas till att skapa både fler jobb och mer (och renare!) energi. Sluta dansa efter teknikromantikernas pipa!

Nej, för att hitta folk som tänker lite längre än sin egen lilla näsa måste man leta bland de "alternativa" källorna. Som tex Ecoprofile. Ingen fanatism, bara sunt tänkande.

DN har en intressant artikel - Kärnkraft ett vågspel för investerare. Lägg här märke till att de kalkyler som visar att kärnkraft är lönsamt inte tar de fulla kostnaderna vid en olycka. Den som tjänar pengar på kraftverken ska också ta det fulla, obegränsade, ansvaret vid en olycka. Tex vore det en skam ifall inte BP förintas av deras förorsakade katastrof i Mexikanska Golfen.

No comments: