Tuesday, March 2, 2010

Dags att fasa ut kärnkraften!

Vad bra! Även regeringen fattar att kärnkraft inte är bra och satsar på att öka mängden grön el (se debattartikel i DN).

"Trots det stora bortfallet av kärnkraftsproduktion har vår elförsörjning varit säker."

Vi behöver alltså inte all kärnkraft.

"Regeringens slutsats är att vi i alltför hög grad är beroende av bara två kraftslag: vattenkraft och kärnkraft."

Precis, bort med kärnkraften.

"Ett alltför underskattat område är energieffektivisering..."

Just det, här kan vi slippa ännu mer skit (uran, kol, olja etc).

"Mot bakgrund av alla insatser gör Energimyndigheten bedömningen att Sverige kommer att ha ett elöverskott under de närmaste tjugo åren. Detta innebär en stabil elförsörjning vilket också håller nere priset."

Men det är ju skitbra! Med än mer grön el och en lagstiftning som möjliggör försäljning av överskottsel från hushåll så kan vi stänga av den sista kärnkraften, för varför ska vi producera el som inte behövs utan bara leder till förstörelse? Dessutom håller en lägre tillgång uppe priset vilket leder till en minskad efterfrågan och voilà - inget energiproblem! :)

En brasklapp dock: Har de räknat med att alla bilar kommer gå på el i framtiden??? Ok, de kommer vara mindre, mycket mer effektiva och användas mindre, men ändå.

No comments: