Saturday, March 27, 2010

Den ljugande regeringen

Det är fantistiskt vilka lögner och blå dunster som regeringen strör om sig. Nu försöker de plötsligt få det till att se ut som att miljömålen kommer att uppnås genom att helt sonika anpassa kraven i efterhand (se Fria Tidningen).

Ett annat infeterat ämne är kärnkraftens vara eller icke vara, där ju regeringen har köpt lobbyns argument. För lite balans kan du här läsa lite om Greenpeace syn på saken.

Här finns kanske en förklaring till varför våra stadsministrar inte verkar respekta sitt folk.

Här kommer ett ifrågasättande av att ge fan i dem som har det sämst.

Här ett ifrågasättande om det verkligen är moderat jobbpolitik vi vill ha.

No comments: